Sjetva ogleda kukuruza za sjemensku kuću Bc Institut Zagreb, 2018. Krajem proizvodne godine, odrađeno je vaganje te se moj otac nalazi i u katalogu sjemena hibrida Bc Instituta 2019. skupa sa podatcima o prinosima sa našeg oglednog.polja. Na slici je farmer koji je pomogao sa sjetvom.