Preporuke agrotehničkih mjera uz dopunsku gnojidbu za klijenta koji izvozi svježe jagodičasto voće na tržište EU za stonu upotrebu.