Puno malih ljudi na puno malih mjesta, koji naprave puno malih koraka mogu promijeniti svijet... ili barem učiniti ga čišćim !!!