Ako je visibaba vijesnik proljeća, ovo je 100% vijesnik jeseni, zime !!!
Inace suho meso, zarepnica !