Bio-algeen brzi komposter - tekući

Tip: Poboljšivači tla
Proizvođač: Shulze i Hermsen GmbH

Bio-algeen brzi komposter - tekući - koristi se u kompostiranju različitih vrsta organskih otpadnih materijala. Tretirani materijali mogu se složiti na hrpe 6-8 m visine bez opasnosti od plinova ili procijednih voda. Bio-algeen brzi komposter godinama se već koristi u komunalnom kompostiranju otpada (deponijama), i u kompostiranju organskog otpada kao ubrzivača procesa, a gotov proizvod, dobiven za 4 - 6 mjeseci, je kvalitetan kompost.

Primijenjuje se za: kompostiranje.

N P K Ca
0,14% 0,04% 0,24% 0,45%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Shulze i Hermsen GmbH