Physiostart (NP 8/28 + 23 SO3 + 2 Zn)

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Timac Agro

Physiostart (NP 8/28 + 23 SO3 + 2 Zn) je mikrogranulirano gnojivo sa visokim sadržajem fosfora i cinka. Sadrži Physio + kompleks koji stimulira razvoj korijena mladih biljaka. Primjenjuje se za ultralokalizirano startno gnojenje usijeva.

  • Physiostart, zahvaljujući Physio kompleksu i dobro izbalansiranim hranivima, ubrzava porast korijena i njegovo grananje, što omogućuje mladim biljkama da kalcijevog brzo nakon nicanja, intenzivno počnu da usvajaju vodu i hraniva.
  • Usjevi gnojeni Physiostartom, imaju vrlo brz početni porast, brzo formiraju redove i postižu dobar sklop biljaka. Physiostart povećava otpornosti mladih biljaka na stresne uvijete.

Količina primjene: 25 - 30 kg/ha.

Vrijeme i način primjene: primjenjuje se ultralokalizirano sa sjetvom. Mikrogranule se pomoću depozitora za mikrogranulirana gnojiva unose u red u koji se polaže sjeme uzgajane kulture.

Proizvod je dostupan u pakiranju od 25 kg.

 

N P Zn S
8,00% 28,00% 2,00% 23,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Timac Agro