Lafolan

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Klofač spol. s r.o.

LAFOLAN je lisno gnojivo s kurativnim djelovanjem kod latentnog i uočljivog nedostatka magnezija, kalcija i bora, uz istovremenu prihranu azotom. Ponovljena primjena pojačava njegovo fungicidno djelovanje. LAFOLAN se može koristiti u čitavom nizu jednogodišnjih i višegodišnjih kultura. Odličnim se pokazao u upotrebi na plodovitom povrću (paradajz, paprika, krastavci) i voću (jabuke, jagode), vinova loza i sl. Primjenjuje se u razdoblju intenzivnog porasta biljke u razmacima od 7-14 dana, ovisno o brzini porasta.

DOZIRANJE:

  • Plodovito povrće: 2-4 primjene u dozi od 4 kg/ha u fazi intenzivnog porasta
  • Voće: 1-2 primjene u dozi od 5 kg/ha po završetku cvatnje
  • Jagode: 1-2 primjene u dozi 4 kg/ha u početku cvatnje,
  • Vinova loza: 2-4 primjene u dozi od 4 kg/ha u fazi intenzivnog rasta.

Koncentracija u kojoj se LAFOLAN koristi je od 1-5%. Što je koncentracija viša to je bolje i fungicidno djelovanje. Jednokratno predoziranje gnojiva nema fitotoksično djelovanje.

MOGUĆNOST MIJEŠANJA:

LAFOLAN se može miješati sa većinom sredstava za zaštitu bilja; insekticidima, fungicidima ili stimulatorima rasta, kao i sa KAN-om i otopinom uree. Ne smije se miješati sa lisnim fosfornim gnojivima. Lisna gnojiva KLOMAG K, LAMAG Ca i LAFOLAN smiju se miješati zajedno.

PAKIRANJE: dolazi u PVC pakiranju od 1, 10, 20 i 50 kg težine.

SKLADIŠTENJE:

LAFOLAN se mora skladištiti u originalnoj ambalaži u suhom i zatvorenom skladištu, odvojen od ljudske i stočne hrane na temp. od 80do 300C. Zaštititi ga od direktnog sunca i smrzavanja.

N B Mg Ca
12,00% 0,20% 16,00% 1,50%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Klofač spol. s r.o.