Fertimag Mg N 8-8

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Lovochemie a.s.

Fertimag Mg N je mineralno kompleksno tekuće gnojivo. Primjenjuje se u osnovnoj proljetnoj gnojidbi prije sjetve ili sadnje. Kod višegodišnjih nasada gnojivo se može primijeniti i nakon žetve, posebno kada je zbog loših vremenskih uvjeta otežano primanje nutrijenata korijenom. Preporučuje se za primjenu kod kultura koje imaju veće zahtjeve za magnezijem - žitarice, kupusnjače, mahunarke, krompir, paradajzu, mrkvu, vinovu lozu; kao i za primjenu na tlu koje je siromašno magnezijem. U uzgoju hmelja gnojivo se koristi za primjenu putem korijena i pokazuje dobre rezultate u povećavanju prinosa i kvaliteta.

N Cu Zn Mg
8,00% 0,01% 0,01% 8,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Lovochemie a.s.