Euronature P 26 B Hyperkorn

Tip: Mineralna gnojiva
Proizvođač: Timac Agro

Euronature P 26 B Hyperkorn (26 P2O5 + 42 CaO) je čvrsto mineralno gnojivo sa visokim sadržajem fosfora i kalcija i koristi se za meliorativno gnojenje tj. povećanje sadržaja fosfora u zemljištima izrazito kisele reakcije.

  • Također se primjenjuje za gnojenje ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura.
  • Euronature P 26 B Hyperkorn može se koristiti u organskoj proizvodnji.
  • Gnojivo se primjenjuje u jesen pred oranje ili u proljeće predsjetveno u količini od 300 – 600 kg, a za meliorativno gnojenje (fosfatizaciju) 800 – 1.500 kg/ha.

Vrijeme i način primjene: u jesen neposredno prije zaoravanja ili površinski pred pripremu za proljetnu sjetvu ili sadnju. U voćarstvu i vinogradarstvu u jesen zaoravanjem ili depozitorom u zonu korijena. Kod podloga sa plićim korijenovim sistemom primjena u zonu redova površinski nakog čega je obavezna inkorporacija.

Gnojivo je dostupno u pakiranju od 50 kg i 600 kg.

P Ca
26,00% 42,00%

Pogledajte ostala gnojiva proizvođača: Timac Agro