• Strategija razvoja poljoprivrede
  • 09.03.2020. 13:30

Usvojen Program poticaja u poljoprivredi za 2020. godinu

Ovogodišnji budžet iznosi 87 miliona KM, a predviđena je i kreditna linija za poljoprivredu u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije, za koju je predviđen iznos od 5 miliona KM, u vidu podrške investicijskim projektima.

Foto: Bigstockphoto/SergBob
  • 418
  • 56
  • 0

Na 210. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 20.02.2020. u Mostaru, usvojen je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", za tekuću godinu, te je isti objavljen u Službenim novinama Federacije br. 14/20 od 21.02.2020. godine.

Visina sredstava odobrenih Budžetom Federacije BiH za ovu godinu, veća su za 18,3 miliona KM, u odnosu na prošlu 2019., što predstavlja povećanje u odnosu na prošlogodišnji Program, za 26,6%, te sada iznosi 87 miliona KM.

Mjere novčanih podrški koje su predviđene u Programu za 2020. godinu, doprinose ispunjavanju ciljeva unaprijeđenja poljoprivredne proizvodnje, s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, kao i povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda, uz usavršavanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda.

Legalizacija obejkata u poljoprivredi

U okviru modela podrški proizvodnji, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju sa prošlogodišnjih 10,8 miliona na 12 miliona KM za 2020. godinu, dok je za animalnu proizvodnju  predviđen iznos od 55.500.000 KM. Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2020., iznos od 17,2 miliona KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije BiH.

Zajamčen otkup: Uzgajajte ljekovito i aromatično bilje i kornišone

U skladu s tim, u okviru ovog Modela, uvode se podrške investicijama u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata, u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Kao posebna mjera, uvodi se podrška legalizaciji građevinskih objekata i ispunjavanju okolišnih standarda, koja ima za cilj potaknuti legalizaciju štalskih i drugih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje kako bi oni, između ostalog, stekli pravo na uvrštavanje u popis izvoznih objekata. U istoj mjeri planirana je podrška dogradnji postojećih ili izgradnji novih pomoćnih objekata za zbrinjavanje biološkog otpada i uklanjanje zagađenja koje nastaje kao posljedica proizvodnog procesa.

U planu Programa i uzgoj autohtonih salmonidnih riba

U okviru ovog Programa, pokrenut će se i kreditna linija za poljoprivredu u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije, za što je predviđen iznos od pet miliona KM u vidu podrške investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka. Pored podrške konkurentnosti, novčane podrške za ruralni razvoj namijenjene su i zajedničkim projektima poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovdje se radi o zajedničkim projektima sa federalnim, kantonalnim, odnosno, općinskim organima za poljoprivredu i ruralnu infrastrukturu od važnosti za stanovništvo na selu.

Za poticanje poljoprivrede 2,5 miliona KM

U okviru projekata od značaja za Federaciju BiH, ove godine su predviđena sredstva za izradu Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrede i Program ruralnog razvoja, kao i izrada Operativnog programa zadrugarstva u Federaciji BiH i Programa uzgoja autohtonih salmonidnih vrsta riba. U okviru mjera "organiziranje poljoprivrednika", planiran je povećani iznos podrške poljoprivrednim udruženjima, savezima i  zadrugama za organiziranje otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda od malih poljoprivrednih proizvođača, u iznosu od 400.000 KM. U okviru Modela ostalih vrsta podrški, podržat će se različiti programi pokretanja proizvodnje, podsticanja jesenje i proljetne sjetve te mjere zemljišne politike i to u iznosu od 500.000 KM.

Kompletan Program možete pogledati na ovom linku 


Tagovi

Raspodjele sredstava Unaprijeđenje poljoprivrede Biljna proizvodnja Animalna proizvodnja Podrška investicijama Kreditna linija za poljoprivredu Strategija razvoja poljoprivrede


Autorica

Naila Causevic

Majka dvoje djece. Po struci PR menadžer, po zanimanju poljoprivrednica.