• Jesenja sjetva
  • 02.10.2020. 11:30

U toku je Javni poziv za poticanje jesenje sjetve

Rezultati poziva biće objavljeni na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede. Konkurs je otvoren 20 dana nakon njegovog objavljivanja, odnosno, od 25. septembra i može se naći u dnevnoj štampi: "Dnevni Avaz", "Oslobođenje" i u "Dnevnom listu".

Foto: Depositphotos/Ivanov
  • 138
  • 12
  • 0

Federalno ministarstvo poljoprivrede raspisalo  je Javni poziv za poticanje jesenje sjetve pšenice, raži i ječma u Federaciji BiH za tekuću 2020. godinu. Pravo da se prijave na ovaj konkurs imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno, gradovi i općine u FBiH, a koje sufinansiraju programe poticanja jesenje sjetve. 

Podnosioci zahtjeva trebaju popuniti tražene obrasce (možete ih naći na ovom LINKU) i ispunjavati određene kriterije. Moraju biti upisani u Registar klijenata, zatim lokalna samuoprava trebalo bi da sufinansira program jesenje sjetva, a sve obaveze iz prošle godine da su uredno izmirene. U slučaju da nisu, neophodno je da bude sklopljen sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave FBiH ili kod Uprave za indirektno oporezivanje.

Prijavne obrasce možete naći u dokumentu ispod teksta

Troškovi kupovine roba, materijala ili plaćanje usluga potrebno je da budu u skladu sa realnim cijenama na tržištu. Od ostale dokumentacije, podnosioci su u obavezi dostaviti popunjen prijavni obrazac, dokaz da je sufinansiran program poticanja jesenje sjetve iz budžeta grada ili općine ili kroz potporu iz kantonalnog budžeta. Trebalo bi priložiti i dokaz o izmirenim obvezama za 2019. godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH. Kada su ispunjeni svi navedeni zatjevi, na kraju priložiti i dokaz o uplati federalne upravne takse.

Traženi dokumenti trebaju biti dostavljeni kao originali ili kao ovjerena kopija. 

Potpisivanje Sporazuma nakon ispunjavanja svih kriterija

Prije nego što se potpiše Sporazum o realizaciji programa poticanja jesenje sjetve, korisnici su obavezni dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za proljetnu sjetvu, sa kompletnom dokumentacijom (na ovom LINKU možete je pronaći)

Ukoliko su ispunjeni svi kriteriji iz Javnog poziva, resorno ministratsvo zaključuje Sporazum o poticanju predstojeće sjetve sa jedinicama lokalne samouprave. Na ovaj način preciziraju se nadležnosti, obaveze, odnosi i visina potpore. 

Rezultati poziva biće objavljeni na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede. Konkurs je otvoren 20 dana nakon njegovog objavljivanja, odnosno, od 25. septembra i može se naći u dnevnoj štampi: "Dnevni Avaz", "Oslobođenje" i u "Dnevnom listu".

Prijave slati preporučenom poštom

Prijave sa traženom dokumentacijom, podnose se preporučenom poštom na adresu: 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Ulica: Hamdije Čemerlića br. 2

71 000 Sarajevo, sa naznakom: "Prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje jesenske sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu".

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.


Dokumenti


Tagovi

Javni poziv Poticanje jesenje sjetve Podnosioci zahtjeva Jedinice lokalne samouprave Potpisivanje Sporazuma Federalno ministarstvo poljoprivrede Visina potpore


Autorica

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.