• Poljoprivredna platforma
  • 01.07.2020. 07:30

Saradnja Afričke i Europske unije: Sigurnije tržište i snabdjevenost hranom

Poljoprivredna platforma povezuje europska i afrička poduzeća, kako bi se podstakla održiva i uključiva ulaganja u afričku poljoprivredu. 

Foto: JumpStory
  • 38
  • 5
  • 0

Uzimajući u obzir ključnu ulogu koju privatni sektor može igrati u strukturnoj transformaciji u Africi, predloženo je osnivanje mreže u svrhu povezivanja europskih i afričkih poduzeća, a sve s ciljem kako bi se podstakla održiva i uključiva ulaganja u afričku poljoprivredu. 

Radi pružanja boljih savjeta o jačanju ovog partnerstva u hrani i poljoprivredi, Europska komisija osnovala je u maju 2018. godine tim nezavisnih stručnjaka s obe strane, a samu platformu predložila je Task Force Rural Africa u proljeće 2019. 

Partnerstvo koje djeluje na tri nivoa

Nakon toga su na trećoj poljoprivrednoj konferenciji Afričke unije (AU) i Europske unije (EU), predstavnici obe strane odobrili političku deklaraciju, a novostvorena platforma uključena je u akcijski plan. 

Prema preporukama radne grupe, trebalo bi se razviti partnerstvo koje će se odvijati na tri nivoa, među građanima, poduzećima i vladama. 

"Poljoprivrednici i prehrambena industrija Afrike i Europe trebaju raditi ruku pod ruku i iskoristiti nove prilike koje će pružiti ta dva kontinenta, ali i izgraditi regionalna tržišta potrebna za dugoročnu sigurnost hrane“, rekla je Josefa Sacko, komesar AU za ruralni razvoj i poljoprivredu. 

Gladuju, napadaju ih skakavci i koronavirus: Može li Afrika opstati?

Phil Hogan, tadašnji komesar EK za poljoprivredu i ruralni razvoj, složio se s njom te izjavio da politika u području poljoprivrede i ruralnog sektora prednjači u političkoj saradnji između EU-a i Afrike. "Radna grupa za ruralnu Afriku igra središnju ulogu u tom radu. Njenim preporukama pronalaze se načini povećavanja javnih i privatnih ulaganja, razmjene najbolje prakse i dijeljenja znanja te produbljivanja političke saradnje općenito."

Takođe, platforma će pomoći u identifikaciji sektorskih prepreka, ali i promovisati razmjenu najboljih praksi između kompanija i unaprjeđivati programe stručnog osposobljavanja.

Pokrenuti brojni projekti

Na temelju preporuka radne grupe, EK je pokrenula razne projekte. Partnerski i programi razmjene između afričkih i europskih poljoprivrednih tijela jedni su od najznačajnijih. To je pilot projekt za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, a takođe radi i na uključivanju žena u poljoprivredu, zadruge i poduzeća. 

Osim njega, na značenju je dobio i Inovacijski centar za podršku prehrambenom sektoru koji će proučavati nacionalne istraživačke sisteme, sisteme visokog obrazovanja poljoprivrednika i njihovih organizacija te podsticati digitalne inovacije i vještine.

FAO zatražila pomoć od 350 miliona dolara za spriječavanje glad

Komisija je takođe odlučila pokrenuti i online savjetovanje radi prikupljanja direktnih povratnih informacija afričkih učesnika o strateškom pristupu radne grupe i stanju poljoprivredno-prehrambene trgovine te saradnje između ta dva kontinenta. 

Na zadnjoj online konferenciji održanoj 25. juna 2020. godine glavna zadaća je bila procijeniti ciljeve platforme te istaknuti ulogu poljoprivrednika kao i ruralne mladeži u njoj.


Tagovi

Platforma Afrička unija Europska unija Hrana Tržište Osposobljavanje Ruralno područje Projekti Sigurnost hrane


Autorica

Lucija Bencaric

Lucija je magistrica agroekonomike. Rado istražuje novosti u poljoprivredi.