• Poticaji u poljoprivredi
  • 19.05.2021. 12:00
  • Zeničko-dobojski kanton, Federacija Bosne i Hercegovine, Visoko

Poticaji: Obezbjeđeno 270 hiljada KM za poljoprivredu, u toku podnošenje zahtjeva

Isplata podrške odnosi se na poljoprivrednu proizvodnju koja će se realizovati u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine, a pravo za podnošenje zahtjeva imaju registrovani poljoprivredni proizvođači, odnosno, fizička lica i obrti. 

Foto: Bigstockphoto/zlikovec
  • 151
  • 15
  • 0

Do sada poljoprivrednici na teritoriji grada Visoko poticaje su ostvarivali putem Javnih poziva tokom cijele godine, međutim od 2021., tačnije od polovine mjeseca maja operativan je "Program utroška sredstava za podršku poljoprivredi", gdje su tačno naznačene proizvodnje koje se potiču sa krajnjim datumima za podnošenje zahtjeva u tekućoj godini.

Isplata podrške odnosi se na poljoprivrednu proizvodnju koja će se realizovati u periodu od 01. januara do 31. decembra 2021. godine, a pravo za podnošenje zahtjeva imaju registrovani poljoprivredni proizvođači, odnosno, fizička lica i obrti. 

Obrasce za prijavu možete naći u dokumentu ispod teksta

Komisija provjerava stanje na terenu

Novčane podrške odnose se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i mogu ih ostvariti proizvođači koji imaju zasnovan uzgoj na području grada Visoko, porodična poljoprivredna gazdinstva (kako fizička tako i pravna lica) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), Registar pčelara i pčelinjaka FBiH na pomenutom području, te da su obavili ažuriranje podataka u tekućoj godini do zakonski predviđenog roka.

Takođe, moraju blagovremeno podnijeti zahtjev za potporu sa potrebnom dokumentacijom i ispuniti sve propisane kriterije. Zahtjev za jednu ili više vrsta proizvodnje podnosi nosilac gazdinstva (za svaki tip uzgoja, ide poseban zahtjev). Prijavljivanje se vrši u predviđenim rokovima za svaku vrstu podrške naznačenu u Programu.

Svi predati zahtjevi moraju biti u skladu sa ažuriranim podacima iz RPG i RK, a Služba će ih provjeriti i uporediti sa podnesenim zahtjevom. Ispunjavanje kriterija u svakom pojedinačnom slučaju će utvrditi komisija imenovana od strane Gradonačelnika. Nakon provjere dokumentacije sačinjavanja zapisnika, uvida na terenu i obračuna, odobreni iznos sredstava uplaćuje se na tekući račun korisnika. Ukoliko se utvrdi da neki proizvođač ne ispunjava uvjete, isti se pismeno obavještava.

Za mljekare 600 KM po farmi

Pravo na podršku imaju registrovani proizvođači mlijeka i to sve farme ili obrti, kojima je to osnovno i dopunsko zanimanje, kao i PPG-ovi koji imaju ugovor o otkupu mlijeka. 

Iznos subvencija je do 600 KM po farmi, u zavisnosti da li je riječ o glavnom zanimanju ili ne. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 01. juli 2021.

U Program poticaja uvrštena je i pčelarska proizvodnja. Pravo na ovaj vid potpore imaju pčelari, fizička lica i registrovani obrti sa teritorije pomenute lokalne samouprave, koji su upisani u RPG i Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, te da su članovi udruženja pčelara, posjeduju košnice stacionirane na ovom području ili imaju odobrenje općine/grada za smještaj selećeg pčelinjaka. Iznos podrške je od sedam do deset KM po košnici, u zavisnosti da li je pčelar registrovan kao fizičko lice ili obrt. Rok za podnošenje zahtjeva je 01. oktobar 2021.

Plastenički uzgoj od strateškog značaja

Plastenička proizvodnja je jedna od strateških grana poljoprivrede, te je kao takva zastupljena i u Programu poticaja za 2021. godinu. Pravo na poticaje mogu ostvariti svi uzgajivači, upisani u Registar i koji u plasteniku ili stakleniku imaju zasnovanu proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda. Potrebno je da visina konstrukcije u najvišem dijelu iznosi najmanje dva metra i da su objekti sa UV folijom, zatvoreni sa čeonih strana i montiranim vratima.

Visina podrške je do 600 KM po plasteničkom obrtu, u zavisnosti da li je u pitanju osnovno ili dopunsko zanimanje, te do 0,80KM po metru kvadratnom za fizička lica. Rok za podnošenje zahtjeva je 01. juli tekuće godine.

Subvencioniše se najmanje 700kg malina

Kada je riječ o biljnoj proizvodnji, pravo na potpore mogu ostvariti proizvođači maline, fizička lica i obrti čije se parcele nalaze na području grada Visoko i imaju zaključen Ugovor sa otkupljivačem na području FBiH. Poticaji za obrte iznose do 0,15 KM/kg, a za fizička lica do 0,10 KM za jedan kilogram. Minimalna količina maline za koju se ostvaruju subvencije je 700 kilograma, a maksimalna 5.000kg. Krajnji rok za prijavljivanje je 30. novembar 2021.

Također pravo na novčana sredstva imaju i proizvođači jagode upisani u RPG koji imaju zasnovanu proizvodnju tog voća na površini od minimalno 0,1 hektar i da su im ažurni podaci iz RPG-a.

Visina potpore iznosi:

  • do 100,00 KM/dunumu - fizička lica;
  • do 120,00 KM/dunumu - registrovani obrt, kao dopunska djelatnost i
  • do 150,00 KM/dunumuu - registrovani obrt, kao osnovno zanimanje.

Maksimalna površina za koju se ostvaruje podrška je 0,3 hektara, a zahtjevi se mogu podnositi do 15. juna 2021. Za sve navedene poljoprivredne proizvodnje zahtjev za poticaj se predaje prema nadležnoj gradskoj Službi Grada Visoko, na protokolu odgovarajućeg šaltera.


Dokumenti


Tagovi

Poticaji u poljoprivredi Poljoprivredna gazdinstva Registar pčelara Proizvođači mlijeka Proizvođači maline Seleći pčelinjaci Plastenički uzgoj Uzgoj jagode


Autor

Adi Pašalić

Više [+]

Magistar Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odsjeku Tehnologija uzgoja životinja. Autor je dva samostalna razvojna projekta i jednog istraživačkog rada iz područja mljekarstva. Najviše ga zanimaju teme iz područja uzgojno selekcijskog rada i farmerskog poslovanja.

Izdvojeni tekstovi

KLUB

Danas je protekao prvi dan Sedmice održivog razvoja koja se provodi u okviru projekta"Podrška za realizaciju Ciljeva održivog razvoja i angažman privatnog sektora"koji finansira vlada Švedske.Poslije uvodnog obraćanja kao okvira za realizac... Više [+]