• Porez
 • 13.11.2020. 11:30

Kako registrovani poljoprivrednik da ostvari pravo na paušalnu naknadu PDV od 5%?

Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost, mogu podnijeti Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu na obrascu ZPN ili na drugom pisanom zahtjevu u slobodnoj formi, a koji sadrži sve elemente koji su neophodni za rješavanje po istom.

Foto: Bigstockphoto/Jirapong Manustrong
 • 126
 • 13
 • 0

Administrativne procedure, prikupljanje dokumentacije, popunjavanje prijavnih obrazaca i zahtjeva, aktivnosti su koje poljoprivrednici nerado obavljaju. Prije svega zbog složenog birokratskog aparata u zamršenom sistemu gdje se vrlo često "luta" sa šaltera na šalter prikupljajući određena dokumenta.

Svima dobro poznata fraza: "ganjam papire" upravo opisuje takvu i slične situacije. Stoga puno njih postaje nezainteresovano i mnogi javni pozivi prolaze, a da i ne apliciraju. Kada je riječ o povratu paušalne PDV naknade od pet odsto, bitno je prvo pojasniti šta je to, ko ima pravo na povrat sredstava i kako i kada se aplicira.

Šta je paušalna naknada ?

Zakon o porezu na dodatu vrijednost, svima poznat kao PDV, predviđa posebnim članom 83 (Naknada poljoprivrednicima u paušalnom iznosu), postupak oporezivanja proizvođača koji nije PDV obveznik. Ovim Članom su obuhvaćeni svi registrovani poljoprivrednici koji nisu obveznici PDV-a. Prilikom isporuke poljoprivrednih dobara i usluga koje vrše farmeri, u ulazne inpute se obračunava tzv. ulazni PDV. U tom slučaju oni se tretiraju kao krajnji potrošači jer snose teret ukupnog PDV-a. Iz tog razloga uvodi se paušalna naknada koja djelimično kompenzuje troškove PDV-a poljoprivrednika koji mu je obračunat prilikom isporuke proizvoda, a istovremeno, obvezniku kome su isporučena ta dobra omogućava se da plaćenu naknadu odbije kao ulazni porez od PDV-a.

Na primjeru to izgleda mnogo jednostavnije:

Kada poljoprivrednik preda registrovanom otkupljivaču (PDV obvezniku) jednu tonu povrća ili voća u startu se na cijenu robe obračuna i doda porez na dodanu vrijednost čiji teret snosi poljoprivrednik. Paušalna naknada je 5% neto vrijednosti od uračunatog PDV-a na ukupnu vrijednost isporučene robe (jedne tone voća ili povrća koje je poljoprivrednik predao otkupljivaču). Ta obračunata vrijednost od 5% zove se paušalna naknada i nju plaća otkupljivač svom poljoprivredniku od kojeg je otkupio proizvode i pri tome izdaje dokument koji se zove potvrda o plaćanju. Otkupljivač je dužan platiti pet odsto paušalnu naknadu samo i isključivo proizvođaču koji ima Rješenje o ovoj naknadi, izdato od strane Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH.

Ko ima pravo na ovu naknadu ?

Pravo na paušalnu naknadu imaju svi registrovani poljoprivrednici kojima je izdato Rješenje od strane Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Status registrovanog korisnika ove naknade, mora da ispunjava:

 • Da nije u PDV sistemu (nije obveznik PDV-a);
 • Ima Rješenje o paušalnoj naknadi;
 • Ima potpisan Ugovor o isporuci povrća, voća, mlijeka i sličnih proizvoda sa registrovanim otkupljivačem;
 • Da ima dokaz nadležnog organa da je podnositelj (poljoprivrednik) vlasnik zemljišta upisanog u katastru, s visinom prihoda manjom od 15.000 KM u prethodnoj godini.

Kako do Rješenja ?

Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost mogu podnijeti Zahtjev za odobravanje prava na naknadu, na obrascu ZPN ili na drugom pisanom zahtjevu u slobodnoj formi, a koji sadrži sve elemente koji su neophodni za rješavanje po istom, a na osnovu Uputstva o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu ("Službeni glasnik BiH", broj: 81/06).

Procedura je vrlo jednostavna:

U općinama ili gradovima gdje je prebivalište korisnika, preuzima se Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu i može se podnositi tokom cijele godine, uz njega obavezno se prilaže:

 • Kopija lične karte;
 • Ugovor sa registriranim obveznikom poreza na dodatu vrijednost o isporuci dobara ili vršenju usluga za istog ili potvrda o plaćanju (prijemu) otkupljenog poljoprivrednog, šumarskog proizvoda ili usluge, izdata od otkupljivača;
 • Dokaz nadležnog organa da je podnosilac zahtjeva vlasnik zemlje upisanog u katastru (ZK izvadak);
 • Uvjerenje o katastarskom prihodu;
 • Orginalnu uplatnicu (plaćenu taksu)

Zahtjev za odobravanje prava na pomenutu naknadu podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze, Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima (RC Banja Luka, Sarajevo, Mostar, Tuzla).

Nakon što poljoprivrednik dobije Rješenje, dužan je jedan primjerak predati otkupljivaču sa kojim ima potpisan Ugovor o otkupu proizvoda.


Tagovi

Administrativne procedure Registrovani poljoprivrednici PDV Paušalna naknada Otkupljivači Poljoprivredni proizvodi Obveznici poreza


Autor

Adi Pašalić

Više [+]

Adi je magistar Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odsjeku Tehnologija uzgoja životinja. Autor je dva samostalna razvojna projekta i jednog istraživačkog rada iz područja mljekarstva. Najviše ga zanimaju teme iz područja uzgojno selekcijskog rada i farmerskog poslovanja.

Izdvojeni tekstovi

KLUB

Malinari i proizvodjači jagodičastog voća iz Višegrada, Rudog i Rogatice uz svoje lično učešće i pre... Pročitaj cijelu bilješku »