Domaća balkanska rogata koza

Domaća balkanska rogata koza

Domaća balkanska rogata koza uglavnom se susreće u nižim i višim područjima golog i pokrivenog krša BiH (ravničarski i planinski tip).Tijelo joj je obraslo dugom i gustom kostrijeti crne, bijele ili smeđe boje, a ima i šarenih grla.Vrat im je dug i tanak, a prsa uska i plitka. Zdjelica im je uska a vime maleno. Rogovi su savijeni prema unutra. Visina grebena kod koza iznosi 60-65, a jaraca oko 70cm. Tjelesna masa odraslih ženki iznosi 30-40, a mužjaka 40-60 kg. Tokom 5-6 mjeseci laktacije proizvede 100 - 150 litara mlijeka. Ženska jarad su sa 7-8 mjeseci dobi spolno dozrela za rasplod. Pri jarenju redovno ojari jedno jare. U odnosu na plemenitije pasmine, otpornije su na lošije uvjete držanja i nisu izbirljive u ishrani.