• Đubrenje duhana
  • 20.10.2020. 11:35

Koje su potrebe duhana za makroelementima u zemljištu?

Đubrenje je jedna od najvažnijih mjera za dobijanje visokih prinosa duhana, odgovarajućeg kvaliteta jer on iz zemljišta iznosi znatne količine hranjivih elemenata.

Foto: Zlatko Markovinović (ilustracija)
  • 40
  • 3
  • 0

Zadovoljavajući prinosi i cijena duhana obilježili su ovu sezonu za uzgajivače. Bilo je dovoljno padavina, pravilno raspoređenih. Osim toga, za dobar urod važan je i kvalitet zemljišta na kojem je ovaj usjev rasađen. Iskusni proizvođači ističu da je rezultat neminovan ako su uz pripremu tla, sve mjere njege i zaštite urađene na vrijeme.

Đubrenje je jedna od najvažnijih mjera za dobijanje visokokvalitenih prinosa duhana jer on iz zemljišta iznosi znatne količine hranjivih elemenata, ističe stručnjak za ratarstvo Tanja Petrović.

Proizvodnja presadnica duvana u vodenom rastvoru

Tako na primjer, kod prosječno ostvarenih prinosa po hektaru, najviše azota iznosi Burley - do 120 kg čistog azota, zatim Virginia (do 70 kg), a najmanje orijentalni (20-30 kg) i dopunski (40-50 kg). Fosfor takođe najviše iznosi Burley - oko 70 kg, znatno manje Virginia (10-12 kg) i orjentalni i dopunski duhani (50-70 kg).

Osim navedenih makroelemenata, iznosi i mikroelemente (bor, mangan, željezo, cink, molidben, bakar) u malim količinama.

Vrijeme i količina unosa đubriva

Đubrenje tla se uglavnom obavlja hranjivim elementima koji najviše nedostaju (azot, fosfor, kalij), a mikroelementi mogu biti pridodati zavisno od potrebe preko kompleksnih NPK hranjiva ili folijarno.

Hoće li opstati uzgoj duvana? Proizvođače zadesile nedaće

Vrlo je važno znati kada i koliko od ovih elemenata koristi biljka. Tako na primjer oko 50 odsto od ukupnog azota i 45-50 odsto od ukupnog kalija duhan iskoristi do pete ili šeste nedelje od rasađivanja dok se fosfor usvaja ravnomjernije. Ovo je važno zbog vremena unošenja hranjiva u tlo.

Stajnjak ne za svaku sortu

Takođe, moguća je i primjena mineralnih, ali i organskih đubriva, navodi ovaj stručnjak.

Organska, u prvom redu - stajnjak, koriste se za proizvodnju Burley-a, do 30 tona. Za orjentalne i dopunske duhane najviše do pet do 10 t/ha dok se za Virginiu ne preporučuje.

Karakteristike i prednosti đubrenja stajnjakom

Unošenje stajnjaka obavlja se u jesen dubokim zaoravanjem.

Unos mineralnih đubriva zavisi od analize tla

Od mineralnih hranjiva za duhan koriste se uglavnom kompleksna đubriva čiji je odnos azota, fosfora i kalija (NPK) sljedeći: 7:14:21,10:20:30, 3:11:10. Koja će se kombinacija primjeniti i u kojoj količini zavisi od od plodnosti zemljišta, (što se utvrđuje hemijskom analizom), tipa duhana i količine hranjiva koje iznose pojedine sorte navedenog usjeva. Preporučene količine čistih hranjiva po hektaru su:

  • Burley - azot 90-120 kg, fosfor 110 kg, kalij 150 kg;
  • Virginia - azot 40-50 kg, fosfor 70-80 kg, kalij 120-140 kg;
  • Orjentalni - azot 15-20 kg, fosfor 50-60 kg, kalij 60-80 kg.

Unošenje đubriva u tlo obavlja se u proljeće prilikom pripreme zemljišta za rasađivanje po cijeloj površini (orjentalni i dopunski) ili u redove (Virginia, Burley). Ukoliko je potrebno prihranjivanje azotom (KAN) onda to treba učiniti u vremenu do treće sedmice od rasađivanja, znači u toku prvog ili drugog okopavanja duhana, naglašava Petrovićeva.


Tagovi

Uzgoj duvana Rasađivanje duhana Đubrenje Mineralna đubriva Stajnjak Unos đubriva


Autorica

Julijana El Omari

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...