• Desforestacija
  • 12.10.2020. 16:00

Šume najviše uništava pretvaranje u poljoprivredno zemljište

EK pokreće globalnu platformu za saradnju u borbi protiv krčenja šuma. Osim što će biti forum za razmjene podataka, služiti će i kao alat za donošenje politika.

Foto: Depositphotos/magann
  • 42
  • 12
  • 0

Europska komisija je pokrenula novu platformu za pomoć u zaštiti i obnovi svjetskih šuma. Ona okuplja jako velik spektar učesnika i stručnjaka - potrošače i proizvođače država članica, organizacije civilnog društva i industrijska udruženja.

Osim što će biti forum za razmjene podataka, služiti će i kao alat za donošenje politika - kako bi se smanjio rizik od prodaje proizvoda povezanih sa krčenjem šuma na europskom tržištu, a što je planirano u drugom kvartalu 2021. godine, najavljuju u svom saopštenju.

Okrenuti se proizvodima koji su dobijaju bez krčenja šuma

"Šume su neophodne za dobrobit svih ljudi na Zemlji, a gubimo ih alarmantnom brzinom. EU je odlučna djelovati na promjeni ovog smjera, koristeći sve alate kako bi pomogla u zaštiti svjetskih šuma", komentarisao je europski komesar Virginijus Sinkevičius. Dodao je i da to ne možemo sami te se nada da će ova mreža biti izvrstan katalizator saradnje najrelevantnijih učesnika, u zaustavljanju deforestacije.

EK pokrenula javno savjetovanje o krčenju i degradaciji šuma, a aktivisti peticiju

"Jedan od najvećih pokretača uništavanja šuma u svijetu je njihovo legalno i ilegalno pretvaranje u poljoprivredno zemljište. Zbog toga se moramo okrenuti onim proizvodima koji se dobijaju bez krčenja", napomenula je njemačka ministrica poljoprivrede, Julia Klöckner. Ona smatra da sigurnost hrane i ublažavanje siromaštva moraju ići ruku pod ruku sa pažljivijim upravljanjem šumama. "Svi smo odgovorni za njihovu zaštitu - od industrije, zakonodavaca do potrošača", upozorila je.

Šta sve nudi platforma?

Deforestacija je glavni izvor emisija stakleničkih plinova koji uzrokuju globalno zagrijavanje. Dovodi do izumiranja životinja i biljaka. Predstavlja i složen problem koji zahtijeva koordinirano djelovanje među zemljama, kompanijama i civilnim organizacijama.

Platforma nudi forum za podsticanje razmjene među članovima kako bi se stvorili savezi, podijelile obveze za značajno smanjenje deforestacije. Oni uključuju predstavnike država članica EU-a, vodećih nevladinih organizacija na području zaštite šuma, industrijskih i međunarodnih organizacija te neeuropskih zemalja, kao i najveća potrošačka tržišta izvan EU i neke od zemalja koje doživljavaju značajno uništavanje svojih šuma.

Ilegalno krče Amazon kako bi EU imala dovoljno soje?

Ovaj će sistem informisati Komisiju o tekućoj procjeni učinka čiji je cilj donošenje zakonodavnog prijedloga za smanjenje rizika od proizvoda povezanih sa krčenjem i degradacijom šuma koji se stavljaju na tržište EU.

Tim je povodom pokrenuto i Javno savjetovanje koje će trajati do 10. decembra 2020.


Tagovi

Europska komisija Krčenje šuma Deforestacija Nova platforma Zaštita šuma


Autorica

Martina Popić

Više [+]

Martina je magistrica agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.