• Veterinarske mjere
  • 21.11.2018. 11:00

Veterinari stočarima naplaćuju provođenje obaveznih mjera koje su već plaćene iz federalnog budžeta

U Ministarstvu poljoprivrede ističu kako u skladu sa uvjetima propisanim Programom poticaja za veterinarstvo financiraju provedbu propisanih mjera dijagnostičkog ispitivanja ženskih goveda na tuberkulozu te laboratorijsku dijagnostiku dostavljenih uzoraka na brucelozu i enzootsku leukozu. Ured za veterinarstvo BiH financira veterinarske stanice u domeni uzimanja uzoraka krvi goveda.

Foto: Bigstockphoto/pressmaster
  • 1.870
  • 200
  • 0

Kada smo početkom novembra objavili kako je Vlada FBiH odlučila da će se nad radom Veterinarske komore provesti detaljna kontrola jer dovode u zabludu veterinare koji nisu sigurni čija licenca je validna, kao i međunarodne eksperte koji procjenjuju funkcionisanja veterinarskog servisa, vijest je nenadano odjeknula, a broj pregleda članka je ukazivao da se radi o temi koja itekako interesira korisnike veterinarskih usluga. 

Veterinari u zabludi: Iako nema rješenje, Veterinarska komora izdaje i naplaćuje licence

Ubrzo nakon toga, na stranicama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ) objavljen je poziv na Javnu raspravu - izmjene Zakona u veterinarstvu, a koja traje do 30. novembra. Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu možete pronaći ispod članka, a svoje primjedbe i sugestije možete elektronski slati na adresu veterinarstvo@fmpvs.gov.ba ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Sektor za veterinarstvo, Ulica Marka Marulića br. 2, 71000 Sarajevo.

Rok za dostavu prijedloga i sugestija na Prednacrt je najkasnije do 30.novembra 2018.godine, a prednacrt možete preuzeti u dokumentu ispod članka

Obavezne mjere u Livnu naplaćuju, a u Tomislavgradu ne

No, da se vratimo na ono što većinu kako malih, tako i velikih stočara zanima, a to je, kako kažu, samovolja određenih veterinarskih stanica u naplati provođenja obaveznih veterinarskih mjera koje su vezane za zdravlje goveda. Kamenčić koji je pokrenuo ovu priču došao je iz Farme Podhum Livno koji su još 17. septembra, poslali upit resornom ministarstvu, a tiče se naplate troškova laboratorijskih pretraga, odnosno troškova laboratorijskih pretraga na brucelozu goveda, enzootsku leukozu goveda, uzimanje uzoraka krvi, mjera tuberkulinizacije te trošak tuberkulina. Njihov upit možete preuzeti u dokumentu ispod članka. Zanimalo ih je - tko snosi troškove propisanih obaveznih mjera za otklanjanje i sprječavanje zaraznih i nametničkih bolesti životinja za 2018. godinu. 

Zašto su poslali taj upit, u Farmi Podhum Livno kažu: "Naš veterinar nama je naplaćivao provođenje obaveznih mjera. To je praksa u Livnu, dok na primjer u Tomislavgradu veterinari ove mjere ne naplaćuju. To smo slučajno saznali preko naših kolega stočara u Tomislavgradu. Zatim smo kontaktirali veterinare u Tomislavgradu i pitali ih kako to da oni to ne naplaćju stočarima. Njihov odgovor je bio da to sve financira država odnosno FMPVŠ i Ured za veterinarstvo što je i objavljeno u Službenim novinama FBIH 45/18. Kako bismo bili sigurni poslali smo upit u Sarajevo. Da se razumijemo, mi smo uredno sve plaćali veterinaru. Pitanje koje smo poslali u Sarajevo oprezno je napisano i odnosi se samo na obavezne mjere. Nama je veterinar fakturirao točno te obavezne mjere koje financira Sarajevo, za što imamo račun". 

Na odgovor nisu dugo čekali, a on je potvrdio ono što su im rekli veterinari u Tomislavgradu. Odgovor također možete pronaći u dokumentu ispod članka. Nakon toga su u livanjskoj farmi krenuli i dalje istraživati te shvatili da u Livnu svi veterinari naplaćuju provođenje ovih mjera. 

Stočari: Ovo je ucjena!

"Udružili su se i provode takvu praksu. Štoviše, može se reći da ucjenjuju stočare jer ako im stočari ne plate, veterinari im ne daju potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti koja je uvjet za prijavu za poticaje. Znači, naplate od stočara i naplate od države. Istu uslugu naplate dva puta. Livno i Tomislavgrad su isti kanton istog entiteta, ne smije biti razlika. Mi smo raskinuli svoj ugovor s veterinarom iako je i to bilo teško jer veterinari dijele teritorij. Podjela teritorija u svijetu je kartel i teško kazneno djelo gospodarskog kriminala", upozoravaju u Farmi Podhum Livno. 

"Stočar mora imati pravo izbora, mora moći sam odabrati veterinara kojeg želi, a ne da mu se veterinar dodjeljuje temeljem podjele teritorija. Tako će se stvoriti pozitivna konkurencija između veterinara i oni će se natjecati tko će imati bolju uslugu. Ovako, kada veterinar dobije određeno područje, on se više ne treba truditi, ne treba educirati, ne treba pratiti trendove i razvoj struke jer ima svoje područje i svi stočari moraju kod njega bio on dobar ili loš. To je kao u osiguranju auta. Država propiše da svaki auto mora biti osiguran, ali ne kaže kod koga. I onda se osiguravajuće kuće bore za klijente, bore se kvalitetom usluge i cijenom", ističu u ovoj farmi napravivši usporedbu o kojoj bi valjalo razmisliti. 

Osvrnuli su se i na rad Veterinarske komore koja, kako kažu, diktira cijene na tržištu što je protuustavna i protuzakonita praksa. "Dobili smo nekoliko poruka u inbox od kolega diljem BIH i svi se žale na isto - veterinari im dižu cijene u nebesa i pozivaju se na pravila komore."

Ovu priču potvrđuje i Mislav Sučić, stočar iz Livna koji ima 100 grla u sustavu "krava-tele". Kaže kako je ove godine samo za troškove obaveznog vađenja krvi stoke platio 2.000 KM i tako već godinama koliko se bavi stočarstvom. "Na ovaj način se stvara mogućnost manipulacije. Govori se o izvozu mesa u Evropsku uniju, ali ako ovako nastavimo, nikada nećemo izvoziti u EU. Ja već 20 godina čekam da izvezem tele u Hrvatsku, a ne mogu. Ovo je udar na stočarstvo i poljoprivredu općenito", komentira Sučić koji smatra da su se u Livnu odlučili naplaćivati obvezne mjere jer je na tom području manje stočara pa veterinari moraju od nečega "preživjeti". Skeptičan je Sučić i prema novom Zakonu o veterinarstvu. Kaže, da je bilo političke volje, moglo se to davno napraviti. 

Poljoprivrednici gubili poticaje zbog veterinara

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH kaže kako se radi o problemu o kojem, kako tvrdi, poljoprivrednici pričaju već godinama. 

"Velika sredstva se uplaćuju za mjere sprječavanja bolesti kod životinja, kako iz Ureda za veterinarstvo tako i Federalnog ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo. Ako tražiš od stočara da vakciniše stoku protiv zaraznih bolesti, onda mu to treba biti plaćeno, a ne da on sam plaća. Ali, veterinar dođe na farmu i dodatno naplati stočaru", potvrđuje i Bićo dodajući kako postoji još jedan problem, a to je kako su pojedini poljoprivrednici izgubili poticaje jer nije potpuno jasno koji teritorij pripada kojem veterinaru. 

Na pitanje, kako to da država nije reagirala sve ovo vrijeme, Bićo se samo gorko nasmijao i komentirao: "Nema, dok ne dođe do advokata, ništa se ne događa. Srećom, sada se ovo počelo odmotavati."

Zanimalo nas je, postoji li mogućnost da stočari kojima su veterinarske usluge koje nisu morali platiti, dobiju povrat novca, Bićo kaže kako će teško doći do toga. Kaže kako od nadležnih očekuje da sankcionišu odgovorne za ovu situaciju i da se napokon prestane naplaćivati ono što je već plaćeno. 

A što stočari mogu napraviti kada im  veterinar želi naplatiti uslugu koja je već plaćena?  "Neka se pozovu na ovaj dopis Federalnog ministarstva poljoprivrede", jasan je Bićo, a ono što vam mi možemo preporučiti je da ga isprintate i čuvate u kući kao svetinju i u slučaju da vam netko želi uzeti novac koji je za tu svrhu već izdvojen, izborite se sa  zvoja prava. 

Ministarstvo: Komora formira cijene, ali ne ispunjava uvjete za dobijanje javnih ovlasti

Ali, vratimo se mi na odgovorne, da ne bi bilo kako njih nismo pitali. U Ministarstvu poljoprivrede, na pitanje zašto se ovom problemu nije pristupilo ranije, odgovaraju: "Već dugi niz godina čeka se na izmjene Zakona o veterinarstvu BiH te njegovo usklađivanje sa propisima EU na području veterinarstva, nakon čega bi se dalje s njim uskladili federalni propisi o veterinarstvu, odnosno donio novi Zakon o veterinarstvu Federacije BiH, kojim bi mogli riješiti navedeni problem. Nažalost, navedeni procesi izmjena zakona nisu još privedeni kraju. U nedostatku adekvatnih zakonskih rješenja, a uvažavajući činjenicu da se problemi na terenu usložnjavaju, Vlada Federacije BiH je donijela zaključak u kojem nalaže Ministarstvu da poduzme mjere u cilju rješavanja problema sa Komorom, što podrazumijeva i rješavanje problema jednoobraznog definiranja cijena veterinarskih usluga. Napominjemo da, sukladno Zakonu o veterinarstvu BiH, Veterinarska komora Federacije BiH, kao dio javnih ovlasti, definira cijenu veterinarskih usluga. No, Veterinarska komora, kao što je i obrazloženo u Informaciji i Zaključku Vlade, nije ispunila uvjete za dobijanje javnih ovlasti."

U Ministarstvu poljoprivrede ističu kako u skladu sa uvjetima propisanim Programom poticaja za veterinarstvo financiraju provedbu propisanih mjera dijagnostičkog ispitivanja ženskih goveda na tuberkulozu te laboratorijsku dijagnostiku dostavljenih uzoraka na brucelozu i enzootsku leukozu. Ured za veterinarstvo BiH financira veterinarske stanice u domeni uzimanja uzoraka krvi goveda. "Međutim, ni Federalno ministarstvo niti Ured za veterinarstvo ne financiraju usluge izlaska veterinara na teren, generalni pregled životinja, izdavanje potvrde o provedbi obaveznih mjera, kao ni druge administrativne troškove veterinarskih stanica. Prema našim saznanjima i dostupnim informacijama, pojedini kantoni i općine, kao što je Tomislavgrad, zbog razvijenosti stočnog fonda na svom teritoriju, sufinanciraju ostale usluge veterinarskih stanica na svom području u cilju pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima", upozoravaju u ministarstvu dodajući kako će prema planu za 2019. godinu nastaviti financirati provedbu propisanih mjera, približno u istom obimu kao i do sada, prvenstveno u cilju daljnjeg osiguranja uvjeta za izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina na tržište EU.

Tomislavgrad izdvaja 100.000 KM za subvencije koje ne obuhvaćaju obavezne mjere

I zaista, u Tomislav gradu sufinanciraju dio veterinarskih usluga obiteljskim gospodarstvima i to u skladu sa Odlukom iz 2005. godine, a subvencija se odnosi  na liječenje domaćih životinja (ne odnosi se na kućne ljubimce – pse, mačke, ptice i dr.) te umjetno osjemenjavanje goveda. "Iznos subvencije iznosi 50% od cijene za izvršenu uslugu u skladu sa Cjenikom veterinarskih usluga na koji je suglasnost dalo OV Tomislavgrad. Iznos subvencije po jednom obiteljskom gospodarstvu ne može prijeći 500 KM godišnje. Na nivou godine za ovu subvenciju iz općinskog proračuna izdvoji se oko 100.000,00 KM (60% – UO , te 40% liječenje).

Pravo na subvenciju imaju obiteljska gospodarstva, a Veterinarska stanica ispostavi fakture općini za izvršene usluge gdje priloži i sve pojedinačne račune za izvršenje usluge kod obiteljskih gospodarstava. Pravo na subvenciju imaju samo domaća obiteljska gospodarstva, odnosno gospodarstva koja obitavaju na prostoru općine Tomislavgrad. Subvencije se ne odnose na obavezne mjere, odnosno troškove laboratorijskih pretraga na brucelozu goveda, enzootsku leukozu goveda, uziamnje uzoraka krvi, mjera tuberkulinizacije te trošak tuberkulina. To su mjere koje bi svakako trebale provoditi više razine vlasti", stoji u njihovu odgovoru u kojem zaključuju kako im je teško komentirati situaciju u veterinarstvu na nivou BiH, no, kada je u pitanju općina Tomislavgrad, kažu kako imaju problema sa nedostatkom ovog kadra.

U JP Veterinarskoj stanici Livno ne odgovaraju 

Komentar smo pokušali dobiti od JP Veterinarske stanice Livno. Na svojim stranicama nemaju navedenu e-mail adresu pa smo do njih pokušali doći preko Općine Livno u čijoj je nadležnosti ova veterinarska stanica. "Vezano za navedeni upit i komentar o financiranju provođenja obveznih veterinarskih mjera za zdravlje goveda, želim Vas obavijestiti kako ja kao član Nadzornog odbora javnog poduzeća nisam upoznat s detaljima o aktivnostima koje navodite. Pri sljedećem sastanku nadzornog odbora društva osobno ću upoznati upravu vezanu za ovo pitanje", stoji u odgovoru kojega sam dobila od Boženka Mamuze koji je poslao i traženu mail adresu. 

Upit smo e-mailom poslali JP Veterinarskoj stanici Livno, no nakon čekanja od 6 dana, a do zaključenja ovoga teksta - odgovor nismo dobili. 

 


Dokumenti


Tagovi

Veterinarske mjere Naplaćivanje Prevareni stočari Zdravlje goveda Zakon o veterinarstvu Farma Podhum Livno Mislav Sučić


Autorica

Maja Celing Celić

Maja Celing Celić

Maja je hobi vrtlarica s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi