• Mikroklima štale
  • 18.01.2021. 16:20

Što je veća proizvodnja mlijeka, kravama više odgovara hladnije vrijeme

U periodu takozvanog hladnog talasa koji je zahvatio naše podneblje, ali i općenito tokom zimskih mjeseci, temperatura unutar štale je vrlo bitna iz nekoliko razloga. Kada je riječ o muznim kravama, nema pretjerane bojazni jer goveda su mnogo više osetljivija na visoke nego na niske temperature.

Foto: Bigstockphoto/dolgachov
  • 646
  • 120
  • 0

Optimalni mikrobiološki uvjeti za držanje muznih krava u štalama ili na farmama predstavljaju jedan od osnovnih faktora rentabilne proizvodnje mlijeka. Temperatura, vlaga i koncentracija plinova su parametri koje uzgajivač može kontrolisati i osigurati da budu u idealnom rasponu donjih i gornjih granica u objektu.

Vrlo često na mikroklimu unutar staje djeluju vanjski faktori.

U periodu takozvanog hladnog talasa koji je zahvatio naše podneblje, ali i općenito tokom zimskih mjeseci temperatura unutar štale je vrlo bitna iz nekoliko razloga. Kada je riječ o muznim kravama, nema pretjerane bojazni jer goveda su mnogo više osetljivija na visoke nego na niske temperature. Međutim posebnu pažnju treba posvetiti opremi, izmuzištima nakon pranja, hrani, vlažnosti prostorije, ali i načinu ventilacije.

Optimalan raspon od - 10 do + 20 °C

Pri regulaciji toplote u okviru staje mora se pratiti i starost goveda. U principu, od teladi do krava u laktaciji uz optimalnu relativnu vlagu zraka (65-70%) poželjna je temperatura u rasponu od 5°C do 24°C. Starost i težina grla su parametri pri stvaranju povoljnih mikroklimatskih uvjeta u štali. Kada je temperatura u pitanju, prema starosnoj kategoriji preporučljiv je slijedeći interval:

  • telad starosti do 3 sedmice: 15 do 24°C uz suhu prostirku;
  • telad od 3 do 10 sedmica: 13 do 24°C;
  • telad od 10 do 24 sedmica: 10 do 24°C i
  • muzna grla u visokoj proizvodnji najproduktivnija su pri temperaturama od 5 do 10 stupnjeva.

Kako zaštiti životinje od negativnog uticaja niskih temperatura?

Vanjska sredina i vremenske prilike, osnovni su faktori koji utiču na uvjete unutar štale. Izuzetno niske temperature ne bi trebale izazivati veliku zabrinutost kod stočara, obzirom da muzna grla u proizvodnji od 30 litara mlijeka dnevno imaju donju takozvanu kritičnu granicu od -16°C. Suh i hladan vazduh ukoliko nema direktne promaje i sa malom relativnom vlagom, pozitivno djeluje na muzna grla u visokoj proizvodnji. Sve dok je vanjska temperatura iznad donje kritične, nema zabrinutosti za goveda Međutim problemi mogu nastati kod neadekvatno zaštićene opreme uz relativnu veću vlažnost i prilikom izuzimanja silaže čiji je površinski sloj zaleđen.

Zaštititi opremu i hranu od smrzavanja

Niske temperature mogu napraviti velike probleme za neadekvatno zaštićenu opremu, pojilice i izmuzišta naročito poslije pranja postoji mogućnost smrzavanja i oštećenja. Stalnim nadzorom, prosušivanjem nakon pranja i adekvatnim smještajem muzilica i druga mljekarska oprema mora se zaštititi od hladnoće. Problem može nastati i kod postupka ishrane. Niti u kojem slučaju zaleđenu silažu ne treba davati kravama. Pri temperaturama ispod nule, dolazi do smrzavanja gornjeg sloja silaže na dubini od oko 20 cm, pri dužem periodu i nižim temperaturama čak i do jednog metra.

Čime hraniti krave u zimskom periodu?

U takvim slučajevima, dan prije ili noć prije hranjenja poželjno je izuzeti silažu i premjestiti određenu količinu u neke od objekata koji mogu poslužiti za smještaj hrane koja se idući dan daje kravama.

Najgori mogući scenario tokom zime je kombinacija niskih temperatura unutar štale, sa visokim procentom vlage i propuhom. Za ugodnije uvjete pored redovnog prozračivanja zimi, poželjno je češće mijenjati i prostirku, kako bi bila što duži period suha i čista.


Tagovi

Muzne krave Mikrobiološki uvjeti Starost goveda Kritična temperatura Stočari Smrzavanje Zaleđena silaža Niske temperature


Autor

Adi Pašalić

Više [+]

Magistar Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odsjeku Tehnologija uzgoja životinja. Autor je dva samostalna razvojna projekta i jednog istraživačkog rada iz područja mljekarstva. Najviše ga zanimaju teme iz područja uzgojno selekcijskog rada i farmerskog poslovanja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Rasodnik je gotovo prazan,sve smo posijali.Salatu,mrkvu ,kupusa.Vrijeme je islo nam na ruku,oblacno je bilo.