Zadnje aktivnosti

Posljednje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Oranje
 • 04.11.2023. 12:00

Od čega zavisi dubina, a od čega tehnika oranja?

Ore se najčešće raoničnim ili lemešnim plugovima, a u manjoj mjeri diskosnim, rotacionim, vibracionim ili nekim drugim. Raonični plug zemlju siječe, okreće, rastresa, drobi i djelimično miješa.

Foto: Depositphoto/nehruresen
 • 499
 • 109
 • 0

Oranje je danas jedini način obrade kojem se zemljište okreće, a najmanje miješa. Ova agrotehnička mjera u vrijeme povoljnog stanja zemljišta izaziva efekat "kalanja" ili listanja što je vrlo poželjno. Taj efekat se javlja zbog trenja odnosno otpora što se stvara na površini odgrnjače (daske za prevrtanje i drobljenje brazde).

Oranjem se zemlja dovodi u pogodno stanje za predsjetvenu pripremu i sjetvu ili sadnju. Zbog povećanja aeracije, ona postaje toplija. Pojačava se rad mikroorganizama i razlaganje organske materije. Prekida se kapilaritet. Stimuliše se bolji razvoj korijenova i drugo.

Napravite dobar izbor plugova za predstojeće oranje

Ore se najčešće raoničnim ili lemešnim plugovima, a u manjoj mjeri diskosnim, rotacionim, vibracionim ili nekim drugim. Raonični plug zemlju siječe, okreće, rastresa, drobi i djelimično miješa.

Dubina oranja

S obzirom na dubinu zahvata, oranje se može podijeliti u:

 1. Vrlo plitko do 10 cm. Uslijed vrlo malog zahvata u dubinu i malog specifičnog otpora, mogu se koristiti višebrazni plugovi velikog radnog zahvata ili teške tanjirače. Ova obrada se primjenjuje nakon skidanja strnina u ljeto (ljuštenje strnjike, prašenje, zaoravanje strnjišta).
 2. Plitko od 10 do 20 cm ima agrotehničku svrhu kao prethodna kategorija, ali je prikladnija za unošenje organskih đubriva, zaoravanje siderata (zelene mase-đubriva), žetvenih ostataka ili predvegetacijsko uništavanje korova;
Zaoravanje žetvenih ostataka (Foto: Z. Markovinović)
 1. Srednje duboko od 20 do 30 cm ima namjenu stvaranja pogodnijeg supstrata za sjetvu/sadnju. Primjenjuje se i radi obavljanja đubrenja, prvenstveno namijenjena gajenim biljkama za koje se ore, te se ovo se često naziva oranje za sjetvu;
 2. Duboko od 30 do 40 cm obavlja se samo raonim plugovima. Ovo oranje se primjenjuje radi produbljivanja mekote ("zdravice") i korekture klime (sakupljanje vlage i vertikalne drenaže). Duboko se ore za ratarske kulture dubljeg zakorjenjivanja. Svi zahvati đubrenja (mineralnog i organskog) mogu se povezati sa dubokim oranjem;
 3. Vrlo duboko od 40 do 50 cm se obavlja samo jednobraznim plugom većih dimenzija zbog vrlo velikog specifičnog otpora. Koristi se u meliorativnim zahvatima, prvenstveno radi korekture klime i vodnih prilika u zemljištu. Vrlo duboko oranje se spaja sa meliorativnim đubrenjem i ono obično ne prethodi sjetvi, već se ostavlja da zemljište neko vrijeme leži kako bi se sleglo i aktiviralo pod uticajem padavina.

Načini oranja

Po pravilu ore se uz dužu stranu parcele, a na nagibima po izohipsama, ili po konturama. Na parcelama u ravnici pravougaonog ili kvadratnog oblika ore se u oba pravca, naizmjenično iz godine u godinu, što omogućuje bolje miješanje zemljišta, izravnavanje površinskog sloja. Pri tome treba odabrati odgovarajuću tehniku. Ona zavisi od reljefa, osobina i vodnih prilika zemljišta, klime, vučne sile i vrste pluga, zatim od veličine i oblika parcele. Razlikujemo nekoliko tehnika oranja zavisno od načina slaganja brazde:

 1. u ravnicu ili na "čunak";
 2. u slogove, klasičnim lemešnim plugovima, naoravanjem i razoravanjem; u sredini parcele ostaje naor ili razor;
 3. u figuru, na ravnim parcelama, kvadratnog, pravougaonog ili okruglastog oblika; ovo je u stvari vid oranja u ravnicu;
 4. na grebenove, dvostranim plugovima sa dvije daske formiraju se grebeni na kojima se siju ratarske kulture;
 5. na sistematizovanim terenima u ravnici i nagibu;
Grafički prikaz tehnika oranja (Skica: S. Nekić)

Oranje u ravnicu

To je najbolja tehnika jer nema nikakvih gubitaka u proizvodnoj površini, odnosno najmanje je praznog hoda traktora. Pri oranju u ravnicu brazde padaju u jednu stranu. Za to se primjenjuju plugovi obrtači ili premetnjaci (balansni plugovi) sa dvostrukim plužnim telima.

Tehnika sastoji se u tome što se oni mogu vraćati istim tragom u povratnom smjeru prevrtanjem plastice na desnu stranu, pri čemu se racionalizuje utrošak pogonskog goriva, smanjuje potrebno vrijeme i povećava učinak.

Za ravno oranje, plugovi obrtači (Foto: A. Jovanović)

Oranje u ravnicu se koristi na zemljištima sa dobrom dreniranošću i u manje vlažnoj klimi. U vlažnoj klimi i na težim zemljištima, došlo bi do saturacije vode na površini - zabarivanja u depresijama. Počinje se na jednom kraju parcele, a završava na drugom. Kada plug izvuče jednu brazdu, na kraju parcele plužno tijelo se obrne i nastavlja da ore sljedeću, susjednu brazdu. Ovo je najbolji način ove agrotehničke mjere, najmanje je praznih hodova i najbolje je ekonomisanje vremenom i energijom traktora, a parcela ostaje relativno glatka, bez naora i razora.

Oranje u slogove

Ova tehnika koristi se na ravnim terenima i nagibima, klasičnim lemešnim plugovima (ravnjacima), koji oru u jednu stranu (udesno). Naoravanje je kada plug počne orati parcelu u sredini, pa ide prema krajevima. Na sredini se stvara greben (naor).

Plug ravnjak ili lemešni

Razoravanje je suprotan način od naoravanja. Oranje počinje na desnom, pa onda lijevom kraju parcele i ide prema sredini, na kojoj ostaje razor (otvorena brazda). Primjenjuje se pretežno na teškim, vlažnim zemljištima, sa površinskom vodom, gdje razor služi kao kanal sisavac. Parcela koja se jedne godine ore na razor, druge godine se naorava, i tako dalje.

Figurno oranje

Primjenjuje se na velikim površinama, propusnim zemljištima, u manje vlažnoj klimi. U sredini table ili parcele nekim se od načina izore "figura" (odatle naziv) i oko nje obavi oranje u krug ili kružno. Ostatak na uglovima table ili parcele izorava se uobičajeno.

Oranje na grebenove

Ovaj način primjenjuje se u sušnim područjima i na vlažnim zemljištima. Dvostranim plugovima ogrnjačima (sa dvije daske - odgrnjače) formiraju se grebenovi na kojima se siju kulture. Ovo se praktikuje na plitkom tlu, da bi se dobio dublji sloj za zakorjenjivanje usjeva. Brazde ili jarci pojačavaju sušenje zemlje stvaranjem veće površine evaporacije (isparavanja).

Na suhim zemljištima sjetva je u jarke između grebenova, u kojima usjev dobija više vlage cijeđenjem iz grebenova.


Tagovi

Raonični ili lemešni plugovi Načini oranja Tehnika oranja Dubina oranja Plugovi obrtači Na čunak Figurno U slogove Na razor


Autor

Stanko Nekić

Više [+]

Diplomirani inženjer agronomije, specijalizovan za voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo, povrtarstvo i fitomedicinu.