• Poremećaji ishrane paradajza
 • 16.06.2018. 14:30

Znakovi nedostatka hraniva na paradajzu

Znakovi nedostatka hraniva na biljkama paradajza javljaju se kao žutilo - kloroza.

Foto: Pixabay/pixel2013
 • 14.506
 • 644
 • 0

Štete u proizvodnji paradajza osim patogenih organizama i nepovoljnih uvjeta uzgoja može uzrokovati i neodgovarajuća ishrana rajčice. Znakovi nedostatka hraniva na biljkama javljaju se kao žutilo - kloroza najprije na:

 1. starom lišću kod nedostatka: dušika (N), fosfora (P), kalija (K), magnezija (Mg), molibdena (Mo)
 2. mladom lišću kod nedostatka: sumpora (S), željeza (Fe), mangana (Mn), bakra (Cu)
 3. vršnom lisnom i cvjetnom pupu kod nedostatka kalcija (Ca), bora (B)
 4. i na starom i na mladom lišću kod nedostatka cinka (Zn)

Kako do dobrog uroda paradajza

Znakovi nedostatka hranjiva na rajčici:
Dušik (N)

 • biljka slabo raste, tanka je i uspravna,
 • stabljika i peteljke su tanke i tvrde,
 • staro lišče žuti
Nedostatak dušika (lijevo), nedostatak fosfora (desno)

Fosfor (P)

 • biljka je slaba i krhka, slabo ukorijenjena
 • liske starijih listova su klonule i kovrčaju se unazad,
 • na naličju se stvara tamnoljubičasta prevlaka
 • do nedostatka može doći iako fosfora ima u tlu, ali je tlo prehladno (temperatura manja od 16°C).

Kalij (K)

 • žućenje rubno i između žila najprije na starom lišću, a nakon toga vršna smeđa palež (nekroza tkiva) i kovrčanje prema van
 • zelene i žute mrlje unutar crvenog ploda, nikad ne dozrijevaju
 • može se zamijeniti s mrljama na plodu uzrokovane virusom, ali tada su mrlje jače izražene.
Nedostatak kalija (lijevo), nedostatak magnezija (desno)

Magnezij (Mg)

 • žućenje i smeđenje starijeg lišća između žila, obrubi lista i žile ostaju zeleni (za razliku od žućenja kod nedostatka dušika)
 • na plodu se javlja zeleni vijenac uz peteljke

Kalcij (Ca)

 • vršna rubna palež na plodu
 • žućenje na rubovima mladog lišća, naličje kasnije ljubičasto-brončaste boje i propadanje
 • debele drvenaste stabljike
Nedostatak molibdena (lijevo), nedostatak sumpora (desno) 

Bor (B)

 • slično nedostatku kalcija stabljika je tvrda, žućenje i propadanje od vršnog pupa prema dolje
 • na plodu se javljaju udubine i plutaste tvorevine koje nikad ne dozrijevaju

Željezo (Fe)

 • manjak prouzrokuje klorozu na mlađem lišću i od ruba se javlja žuto šarenilo, na kraju je žuta cijela biljka sa zelenim žilama
Nedostatak željeza (lijevo), nedostatak mangana (desno)

Mangan (Mn)

 • između žila su žute šare razmještene preko cijele površine liski i kasnije postaju smeđe
 • najprije na mladom lišću
Nedostatak bora (lijevo), nedostatak cinka (desno)

Preventivna mjera za poremećaje u ishrani rajčice je precizna gnojidba prema opskrbljenosti tla hranjivima (analiza tla) i doziranje hraniva prema potrebi biljke.
Kad znakovi stresa postanu vidljivi potrebna je prihrana rajčice.

Na tržištu postoji čitava paleta vodotopivih gnojiva za prihranu sistemom kapanja. Ona sadrže makro i mikro hranjiva prema potrebi kulture i prema fazi razvoja kulture. Postoje folijarna i vodotopiva kruta gnojiva samo sa mikroelementima za dodavanje kod manjka nekog elementa. Sva ova gnojiva su lakopristupačna i biljka ih vrlo brzo usvaja. Isto tako ishrana treba biti izbalansirana jer višak nekog hranjiva u tlu dovodi do nemogućnosti usvajanja drugog hranjiva.

Autor: Sunčica Dombaj, dipl. ing. agr.


Povezana biljna vrsta

Paradajz

Paradajz

Engleski naziv: Tomato | Latinski naziv: Lycopersicum esculentum

Paradajz je jednogodišnja biljka iz porodice Solonaceae. Uzgaja se u plastenicima, staklenicima i na polju. Dijeli se na srednje ranu i kasnu. Ima dobro razvijen vretenast korijen... Više [+]

Tagovi

Povrtlarstvo Rajčica Uzgoj povrća Ishrana Gnojidba