• Plamenjača paradajza
  • 23.04.2019. 09:00

Plamenjača paradajza: Kako spriječiti, liječiti i izliječiti

Plamenjača paradajza je oboljenje zelenih dijelova biljaka koje je jedno od najčešćih sa kojim se susreću proizvođači. Sprječavanje nastanka i širenja oboljenja provodi se preduziumajući cjelokupan set preventivnih radnji a vrlo često i interventnim djelovanjem.

Foto: Depositphotos/Alinsssa
  • 3.842
  • 322
  • 0

Plamenjača paradajza jedna je od najraširenijih i najučestalijih oboljenja paradajza. Uzrokuje je pseudogljivica Phytophthora infestans koja se u povoljnim uslovima vrlo brzo razvija i napada sve dijelove nezaštićene biljke. Na svim dijelovima biljke može da se pojavi u svim periodima vegetacije. Da bi spriječili nastanak i razvoj ove gljivice na zelenoj masi biljke, potrebno je preuzeti nekoliko preventivnih koraka, a vrlo često u nepovoljnim uslovima i djelovati interventno.

Simptomatologija nastanka bolesti

Pseudogljivica Phytophthora infestans štetu nanosi na svim dijelovima biljaka. Izrazito vlažno vijeme i prosječno nešto hladnije temperature idealne su za nastanak i kasniju sporulaciju i širenje biolesti. Prvi simptomi oboljenja javljaju se kada se biljke gaje u rasponu temperatura 18-21 stepen i visokoj relativnoj vlažnosti zraka od 60-90%.  

Kako se nositi sa plamenjačom paradajza i krompira?

Prvi simptomi nastanka bolesti vezani su za pojavu svijetlozelenih ili bijeličastih pjega na listovima biljaka, najprije na vrhovima listova. Nakon određenog perioda i nepovoljnih klimatksih uslova pjege se prošire na cjelokupnu lisnu masu i osuše je. Na stabljici se javlja u obliku eliptičnih pjega koje iz početnog svijetlog stanja prelaze u tamniju boju. Javljaju se prstenasto što omogućava blokiranje protoka hranljivih elemenata i krajnje sušenje biljaka. Plodovi bivaju zahvaćeni tamnim pjegama koje dovode do truljenja i propadanja i ploda i biljke.

Preventivni načini suzbijanja plamenjače

Budući da plamenjača paradajza nastaje u uslovima kada je biljka duži vremenski period izložena nepovoljnim klimatskim uslovima, potrebno je provesti mnoštvo preventivnih koraka kako bi se spriječio njen nastanak i širenje. Najprije potrebno je proizvodnju započeti sa mladim fitosanitarni ispravnim biljakama, čime će se smanjiti mogućnost pojave ove bolesti. Smanjenju nastanka plamenjače pogodovat će i zasnivanje proizvodnje na ocjeditim terenima i na zemljištu koje nije prezasićeno vodom. Također, potrebno je poštivati i pravila plodoreda kultura. Nadalje, vrlo važno je odrediti i poštivati adekvatan sklop biljaka čime će se omogućiti veća provjetrenost međusadnog prostora što će u konačnici eliminisati suvišnu vlagu.

Ukoliko se biljke gaje u plasteničkim prostorima, važno je vršiti pravovremenu ventilaciju proizvodnog prostora. Pri tome, potrebno je prilikom ventilacije otvoriti sve otvore na palsteniku kako bi se prostor brže ventilirao i prozračio. Također, potrebno je redovno vršiti pinciranje biljaka i odstranjivati dijelove biljaka koji su u sjeni ili koji zasjenjuju ostaje biljke. Dodatno, potrebno je nakon svakog pinciranja i formiranja uzgojnog oblika odstranjene dijelove biljaka iznijeti iz plastenika i po mogućnosti zapaliti. Međuredni prostor potrebno je uvijek držati čistim i prozračnim.

Zašto je važno provjetravanje plastenika?

Prilikom manipulisanja sa biljkama obavezno obratiti pažnju na higijenske uslove. Pri tome potrebno je koristiti rukavice i dezinfikovan pribor. Za navodnjavanje biljaka koristiti higijenski i zdravstveno ispravnu vodu. Navodnjavanje obavljati u ranim jutarnjim satima, a nikako u kasnim večernjim satima. Po mogućnosti koristiti sisteme navodnjavanja "kap po kap" kako bi se izbjeglo dodatno kvašenje lisne mase i stabljike. 

Hemijska zaštita

Budući da je plamenjača paradajza gljivično oboljenje, protiv njenog nastanka i širenja koriste se fungicidi. Trenutno se na tržištu nalazi mnoštvo fungicida na bazi različitih aktivnih materija koje potpomažu sprječavanju nastanka plamenjače i suzbijaju njeno širenje. Pri tome vrlo je važno provjeriti da li su ta sredstva, odnosno aktivne djelotvorne materije na listi dozvoljenih sredstava u zemlji u kojoj se primjenjuju. 

Prilikom primjene hemijskih sredstava od izuzetne je važnosti koristiti zaštitnu opremu koja će zaštiti proizvođača od negativnog uticaja sredstva po njegovo zdravlje. Također, potrebno je poštivati i doze primjene sredstva kao i dane karence. Prilikom tretiranja biljaka obratit pažnju na vremenske uslove. Nije poželjno raditi tretiranje u najtoplijem dijelu dana kao ni onda kada je visoka relativna vlažnost zraka.


Tagovi

Plamenjača paradajza Phytophthora infestans Preventivni način Hemijska sredstva Uslovi Simptomi


Autor

Admir Hodžić

Magistar agronomije, sa orijentacijom na ruralni razvoj, inovacije i proizvodnju zdravstveno ispravne hrane. Istražuje, analizira i dijeli zanimljive agro teme.