• Oboljenja paradajza
  • 12.06.2019. 07:30

Bronzavost paradajza - toplo vrijeme pogoduje širenju virusa

Početni simptomi bolesti ispoljavaju se u vidu prstenastih pjega na mladom lišću paradajza. Vremenom se ove pjege spajaju i nastaju različiti oblici koncentričnih krugova. Na oboljelom lišću dolazi do zadebljavanja nerava, što dovodi do njegovog uvijanja prema licu ili naličju.

Foto: Depositphoto/Photozirka
  • 702
  • 66
  • 0

Virus bronzavosti (pjegavosti) paradajza (Tomato spotted wilt virus - TSWV) napada veliki broj povrćarskih i ukrasnih biljaka, kao što su paradajz, paprika, plavi patlidžan, salata, duvan, hrizantema, ciklama. Štete može da izazove i na otvorenom polju, ali i u zaštićenom prostoru. Simptomi su smanjen porast biljaka, gubitak boje, koncentrični tamni krugovi, nekroza lista i ploda kao i deformisanost plodova.

U područjima u kojima se intenzivnije razvija, štete mogu da iznose 30 - 50%, a pojedinih godina čak i 90%. Štete nastaju zbog toga što virus ometa zametanje plodova, izaziva sušenje grančica i rano propadanje biljaka. 

Patogen bronzavosti paradajza ima veoma širok krug domaćina, preko 950 biljnih vrsta iz 44 familije. Grupi veoma osjetljivih prirodnih domaćina pripadaju paradajz, paprika, plavi patlidžan, salata, pasulj, grašak, duvan.

Kako nastaje zaraza?

Početni simptomi bolesti ispoljavaju se u vidu prstenastih pjega na mladom lišću paradajza. Vremenom se ove pjege spajaju i nastaju različiti oblici koncentričnih krugova. Na oboljelom lišću dolazi do zadebljavanja nerava, što dovodi do njegovog uvijanja prema licu ili naličju. Sa naličja lista javlja se karakteristična bronzasta boja, koja se širi od osnove liske i koja ima dijagnostički karakter.

Oboljelo lišće nekrotira i ostaje da visi na stablu. Nekroza može zahvatiti i stablo. Oboljele biljke zaostaju u porastu i manje su rodnosti. Na zaraženim plodovima javljaju se blijedocrvena, žućkasta a rjeđe i bijela polja različitog oblika, oivičena koncentričnim prstenovima. Oboljeli zreli plodovi gube normalnu crvenu boju i upotrebnu vrijednost.

Kako suzbiti bolesti plodovitog povrća?

Ovaj virus koji napada paradajz prenose tripsi, insekti koji imaju više generacija tokom jedne godine. Virus može biti unijet u organizam insekta samo u stadijumu larve, a odrasli insekti su ti koji dalje prenose i šire virus. Odrasli insekti su zaraženi tokom čitavog svog života, a to je nekoliko sedmica dok jaja koja su položena u biljci daju zdrave larve, kaže Zoran Panajotović, dipl. inž. zaštite bilja.

Toplo vrijeme pogoduje širenju zaraze

Da bi se virus mogao prenijeti, mora ostati u tijelu tripsa najmanje pet do šest (nekada 22) dana. Poslije inkubacionog perioda, on postaje infektivan u vremenu do 23 dana, a nekada i duže. Virus se ne prenosi na potomstvo tripsa. Aktivnost tripsa je najveća tokom proljeća i ljeta, kada se virus i najintenzivnije prenosi. Toplo i suvo vrijeme pogoduje razvoju ove štetočine i prenošenju virusa. Zbog toga je virus bronzavosti paradajza štetan jedino u godinama kada dođe do prenamnožavanja tripsa. U biljci domaćinu kolonizira parenhimske ćelije i umnožava se u njihovoj citoplazmi. 

Mlijeko, kopriva i humus - odlični za prihranu preko lista

Virus se ne prenosi sjemenom paradajza, mehanički i zaraženim biljnim ostacima. Može se prenijeti sokom sa zaraženih biljaka duvana na paradajz.

Zdrav rasad - najbolja preventiva

Suzbijanje se sastoji u proizvodnji zdravog rasada pa zbog toga rasad treba tretirati insekticidima protiv tripsa još u ranim fazama. Od preparata se može primjeniti, na primjer preparat na bazi aktivne materije spinosad (Laser 240 SC 0,04%). Od preventivnih mjera, mogu se primjeniti suzbijanje korova u plasteniku i oko plastenika u kome se proizvodi rasad, uništavanje biljaka sa simptomima viroza, postavljanje mreže protiv insekata na ulazne otvore plastenika. Odrasle biljke na otvorenom redovno pregledati na prisustvo tripsa i pravovremeno tretirati.

Virus se održava u brojnim prirodnim domaćinima i prezimjelim zaraženim tripsima. Tokom vegetacije paradajza, zaraza se prenosi tripsima na ustaljen način. Larve tripsa, hraneći se na zaraženim biljkama, usvajaju virus za najmanje deset minuta. Međutim, infekciju nosi u sebi jedino imago, kojim se virus prenosi u prirodi.

Biljke tretirati nakon rasađivanja

Bronzavost paradajza može da se suzbije kombinovanjem različitih mjera zaštite. Veoma je važna proizvodnja zdravog rasada. Zbog toga tople leje paradajza (ali i duvana) treba da budu izolovane. Hemijska zaštita rasada i odraslih biljaka od tripsa obavezna je mjera, kako bi se spriječilo njihovo prenamnožavanje.

Nije sve bolest, nekad rajčici samo nedostaje vode

Sa primjenom insekticida treba početi kada je rasad veličine pet do osam centimetara. Na otvorenom polju, tretirati biljke nakon rasađivanja i kada se primjete prve jedinke tripsa. Od koristi može biti i uništavanje biljnih ostataka i korovskih biljaka, kao i gajenje otpornih sorti.


Povezana biljna vrsta

Paradajz

Paradajz

Engleski naziv: Tomato | Latinski naziv: Lycopersicum esculentum

Paradajz je jednogodišnja biljka iz porodice Solonaceae. Uzgaja se u plastenicima, staklenicima i na polju. Dijeli se na srednje ranu i kasnu. Ima dobro razvijen vretenast korijen... Više [+]

Tagovi

Pjegavost paradajza Bronzavost paradajza Virus Tripsi Tople leje Hemijska zaštita Proizvodnja rasada Insekticidi Uništavanje biljnih ostataka Paradajz


Autor

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.