Zadnje aktivnosti

Posljednje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • FMPVŠ
  • 05.10.2023. 13:30

Federalno ministarstvo se očitovalo o štetama koje uzrokuje divljač!

Podsjetili su da se ugovor o dodjeli lovišta na gospodarenje može raskinuti ako korisnik ne gospodari u skladu sa odredbama lovnoprivredne osnove.

Foto: Depositphotos/JakubMrocek
  • 134
  • 32
  • 0

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputilo je dopise kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede s ciljem smanjena šteta uzrokovanih pojavom divljih životinja u prigradskim i gradskim sredinama.

Naime, shodno pojavi povećanog prisustva mrkog medvjeda, divljih svinja, vukova i druge divljači u prigradskim i gradskim sredinama kao i šteti koju one uzrokuju resorno resorno ministarstvo je dopisima ukazalo na neophodan angažman nadležnih organizacija s ciljem sprečavanja štete po ljude i njihovu imovinu.

Dužnost korisnika lovišta

S ciljem bolje upućenosti javnosti u navedenu problematiku, podsjetili su da je Zakonom o lovstvu FBiH i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega propisano gospodarenje lovištem i divljači ovom bh. entitetu. U skladu sa njegovim odredbama, lovištem se gospodari na osnovu lovnoprivredne osnove i godišnjeg plana gospodarenja lovištem.

Lovnoprivredna osnova je dugoročni planski dokument kojim se uređuje gospodarenje lovištem i divljači na desetogodišnji period, u skladu s mogućnostima staništa te brojnosti i stanjem populacije divljači koja obitava u lovištu, dok je godišnji plan provedbeni dokument koji se donosi za lovnu godinu, koja počinje 1. aprila tekuće i traje do 31. marta naredne godine i zasniva se na odredbama lovnoprivredne osnove i podacima proljetnog prebrojavanja divljači.

Štete od divljih svinja  (Foto: Udruženje poljoprivrednika TK)

Lovnoprivrednu osnovu i godišnji plan gospodarenja lovištem donosi njegov korisnik. Odredbe lovnoprivredne osnove i godišnjeg plana gospodarenja lovištem su obavezne i bez njih lov nije dozvoljen.

"Shodno navedenom, korisnici lovišta su dužni planski gospodariti lovištem, odnosno realizovati odredbe lovnoprivredne osnove i godišnjeg plana gospodarenja lovištem, između ostalog, izvršiti planirani odstrjel divljači i u lovištu obezbijediti dovoljne količine hrane i vode za divljač", naveli su iz FMPVŠ.

Ministarstvo je ukazalo i na mogućnost korištenja određenih zaštitnih sredstava (repelenata) koja se mogu pronaći na bosanskohercegovačkom tržištu, a koja djeluju kao nevidljiva mirisna ograda i u određenoj mjeri mogu pomoći poljoprivrednim proizvođačima da sačuvaju svoje usjeve od napada divljih životinja. 

Realizirati odobreni odstrel divljih svinja

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva navelo je kako ima saznanja da pojedini korisnici lovišta nisu realizovali odobreni odstrel divlje svinje, što je dovelo do povećenja broja ove vrste divljači, a samim tim i povećanje šteta na tim područjima.

Divlje svinje preko noći sravnile silažni kukuruz sa zemljom

"Korisnici lovišta kao i poljoprivredni proizvođači i vlasnici stoke su u obavezi da u skladu sa zakonskim odredbama zajednički i kontinuirano djeluju i međusobno sarađuju u rješavanju nastalih problema kako bi se zadovoljili interesi korisnika lovišta i očuvala populacija divljači s jedne strane te interesi poljoprivrednih proizvođača i stočara da se štete svedu na najmanju moguću mjeru", stoji u dopisu FMPVŠ.

Gospodarenja mrkim medvjedom

Kada su u pitanju pojave mrkog medvjeda u prigradskim i gradskim sredinama, gospodarenje mrkim medvjedom u Federaciji BiH propisano je Zakonom o lovstvu i podzakonskim aktima donesenim na osnovu njega, Rješenjem o ustanovljenju uzgojnih područja za mrkog medvjeda u Federaciji BiH, Zakonom o zaštiti prirode, Crvenom listom ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva i Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja.

Mrki medvjed u Federaciji BiH proglašen ugroženom vrstom divljih životinja. Odredbama Rješenja, propisano je, između ostalog, da planove gospodarenja njime, za uzgojno područje izrađuju i donose korisnici lovišta, a odobrava ih nadležno kantonalno ministarstvo uz predhodnu saglasnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Napad mrkog mjedvjeda na junicu u Ilijašu (Foto: Adnan Delić)

"Plan gospodarenja i Godišnji plan gospodarenja mrkim medvjedom do sada nije donesen ni za jedno uzgojno područje u Federaciji BiH", naveli su i dodali da su isti za Sarajevski i Kanton 10 izrađeni i dostavljeni FMPVŠ za izdavanje predhodne saglasnosti.

Izradom i odobravanjem planova gospodarenja mrkim medvjedom za uzgojna područja u Federaciji BiH stvorit će se uslovi za plansko gospodarenje ovom vrstom divljači, što će direktno smanjiti prisustvo mrkog medvjeda u naseljenim mjestima kao i štete koje čini ova divljač. Stoga je neophodno, kako napominju, da nadležna kantonalna ministarstva upute korisnike lovišta da ubrzaju postupak izrade ovih planova.

Medvjed usmrtio kravu za koju Hajrudin i sad otplaćuje kredit

Podsjetili su da se, između ostalog, ugovor o dodjeli lovišta na gospodarenje može raskinuti ako korisnik lovišta ne gospodari u skladu sa odredbama lovnoprivredne osnove.

Odobrena sredstva 

Pojasnili su i da su u poticajima za veterinarstvo predviđena sredstva za finansiranje ispitivanja divljih životinja i životinja na imanjima, u slučaju pojave bolesti zoonotičnog karaktera, bolesti plavog jezika i drugih koje se sporadično javljaju, a čija pojava može značajno utjecati na zdravlje životinja ili imati značajne ekonomske posljedice.

Propisano je da će se u skladu sa raspoloživim sredstvima iz poticaja za veterinarstvo finansirati pasivni monitoring, odnosno dostava uzoraka i laboratorijsko ispitivanje nađene uginule jedinke divlje svinje ili odstrijeljenje divlje svinje koja pokazuje znakove bolesti na klasičnu afričku kugu svinja, te dostava uzoraka i laboratorijsko ispitivanje odstrijeljene i uginule lisice koja pokazuje znakove bolesti na bjesnoću.

"Stoga je neophodno da se o pronalasku uginule ili odstrijeljene divlje svinje lovci obavijeste nadležnu veterinarsku stanicu koja će uzeti uzorke i proslijediti ih na laboratorijsko ispitivanje", podsjećaju.

Ministarstvo je ukazalo i na postojeći proces izrade Plana nadzora afričke kuge svinja u divljoj populaciji na području FBiH kojim će se detaljnije definirati svi postupci i mjere sa uginulim i odstrijeljenim divljim svinjama kao i druga pitanja od značaja za eradikaciju ove bolesti.


Tagovi

Divlje životinje Štete od divljači Lovišta Upravljanje lovištem Odstrel divljih svinja FMPVŠ


Autorica

Selma Mujić

Više [+]

Diplomirani žurnalista i digitalni marketing menadžer, s višegodišnjim iskustvom u tv i web novinarstvu.