• Razvoj poljoprivrede
  • 13.09.2020. 13:30

Razvojna banka FBiH odobrila 100 miliona KM za razvoj poljoprivrede

Usvojeni programi tri federalna ministarstva pomoću kojih je privrednicima omogućeno korištenje sredstava Garancijskog fonda otvorenog kod Razvojne banke FBiH.

Foto: Depositphotos/tomwang
  • 257
  • 28
  • 0

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj prije tri dana usvojila programe tri federalna ministarstva pomoću kojih je privrednicima omogućeno korištenje sredstava Garancijskog fonda otvorenog kod Razvojne banke FBiH. Riječ je o federalnim ministarstvima poljoprivrede, razvoja, poduzetništva i obrta, te energije, rudarstva i industrije. Ciljevi ovih kreditno - garantnih programa su da, u uvjetima otežanog poslovanja usljed pandemije koronavirusa, bude obezbijeđena podrška privrednicima koji imaju problem u obezbjeđivanju finansijskih sredstava za održanje postojećeg stepena zaposlenosti, te kreiranje novih radnih mjesta, stoji u saopštenju Vlade FBiH.

Za sufinansiranje Projekta razvoja ruralne konkurentnosti, za treći i četvrti kvartal tekuće godine, Federalna Vlada izdvojila je iz Budžeta Federacije BiH 181.623 KM.

Odobreni poticaji za razvoj konkurentnosti seoskih sredina

Ovaj projekt finansiran je iz sredstava Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) sa ukupno 14,5 miliona KM. Iz vlastitih kreditnih izvora finansiranja, visina iznosa bila je od 12,47 miliona KM, grantovi IFAD-a u vrijednosti od 0,528 miliona KM, te budžeta FBiH za sufinansiranje 1,58 miliona konvertibilnih maraka.
 
Novac je osiguran u Budžetu FBiH za aktuelnu godinu u iznosu od 363.246 KM, a što predstavlja učešće Vlade FBiH u projektima finansirano od strane medunarodne zajednice.
 
Iz federalnog budžeta odobren je i iznos od 369.831 KM za sufinansiranje Projekta razvoja ruralnog poslovanja za treći kvartal 2020.

U najavi unaprjeđenje naše poljoprivede ?

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojen je Kreditno - garantni program za poljoprivredu i prehrambeni sektor. Ukupan iznos potpora po ovom programu koje će na teret Garancijskog fonda odobravati Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 100 miliona KM i mogu biti izdavane najkasnije do 31. maja iduće godine.

U najavi izrada strategije za unaprjeđenje razvoja poljoprivrede

 Garancije ne mogu biti izdavane za kredite namijenjene kupovini zemljišta i poslovnih prostora, poslovnih udjela ili dionica, finansiranju transakcija između korisnika kredita i s njim povezanih osoba i refinansiranju postojećih kreditnih obaveza po osnovu finansijskog lizinga.
 
Sredstva koja će biti korištena nakon isteka roka od 12 mjeseci od proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom, odnosno nakon gore navedenog datuma, biti će usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih, rastu i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, povećanju konkurentnosti, inovacijama i dodatnom zapošljavanju, za šta će biti doneseni novi programi.


Tagovi

Razvoj poljoprivrede Ruralna konkurentnosti Poljoprivredni sektor Prehrambeni sektor Ministarstvo poljoprivrede Vlada FBiH Grant sredstva


Autor

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.