Pregled prema aktivnim tvarima - Regulatori rasta i fiziotropi

Sredstva za regulaciju rasta biljaka.