Tritosulfuron

Upotrebljava se u ozimim i jarim žitaricama. U spektru ima veliki broj širokolisnih korova. Dodati okvašivač. Nema ograničenja u plodosmjeni. S. O. = III. Karenca – OVP.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Biathlon 4D WG Tritosulfuron + Florasulam BASF /
BASF

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 142469-14-5 CIPAC br. 735 2008/70/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4-metoksi-6-trifl urmetil- 1,3,5-triazin-2-il)-3-(2-trifl uormetil- benzensulfonil)urea

Čistoća ≥ 960 g/kg Sljedeća proizvodna nečistoća je toksikološki značajna i ne smije prelaziti <0,2 g/kg u

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti pažnju na:

– mogućnost onečišćenja podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu vodenih organizama,

– zaštitu malih sisara.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.