Tritikonazol

Uporaba: za suzbijanje Tilletia tritici, Fusarium spp., Ustilago tritici, Septoria nodorum i drugih bolesti. Sprječava ranu pojavu pepelnice i rđa. Ima i repelentni učinak na ptice. K – OVNP. LD50 2000. S.O. = III K – OVNP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 131983-72-7 CIPAC br. 652 2006/39/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (±)-(E)-5-(4-klorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

Čistoća ≥ 950 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

 DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koje sadržava tritikonazol za druge upotrebe osim za tretiranje sjemena, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim  sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, posebno od jako perzistentne aktivne materije i njezinog metabolita RPA406341 na osjetljivim područjima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu  ptica koje se hrane sjemenkama (granivore) (dugotrajni rizik).

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.