Piridat

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu, povrćarstvu i začinskom bilju.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC broj: 447 CAS broj: 55512-33-9

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda,
  • obratiti posebnu pažnju na mogući uticaja na vodene organizme i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.