Oksadiarđil

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima protoporfirinogen oksidaze (PPO) odgovornog za sintezu jednog od međuproizvoda hlorofila. Novije, zemljišno, pre em sredstvo namijenjeno za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u suncokretu. Slabo se usvaja od strane biljke. Na korove (klijance) djeluje kontaktno u prolazu kroz herbicidni "film". U kombinacijama s drugim sredstvima zbog uskog spektra. Inhibitor sinteze hlorofila. U svijetu registriran u: riži, š. trsci i povrću. Nema ograničenja u plodosmjeni. Potrebno obaviti finu pripremu tla bez makro čestica i organskih ostataka. U tlu "radi" od 40-50 dana. Može se kombinirati s drugim sredstvima koji imaju dozvolu za primjenu u suncokretu pri čemu se i doze smanjuju LD50 2000. S.O. = III.