Joksinil

Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CIPAC br. 86 CAS br. 13684-83-4

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i divljih sisara, posebno ako se joksinil primjenjuje zimi te zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.