Flufenacet

Djelatna tvar izaziva zaustavljanje rasta čvora busanja trava. Sredstvo iz nove grupe Oksiacetamida. Sličan po spektru i djelovanju acetanilidima. Djeluje kao inhibitor dijeljenja stanica. Vrlo povoljnih ekoloških i toksikoloških osobina i nižih doza u odnosu na standarde. Djelotvoran u suzbijanju uskolisnih i nekoliko raširenih širokolisnih korova u pre i (ili) ranom post em.-u. Posebno učinkovit na Sorghum halepense iz sjemena. Nastao u Bayeru 1988 g. LD50 589 - 1617. S.O. = III. Karenca – OVP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 142459-58-3 CIPAC br. 588 2003/84/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4’-fl uor-N-izopropil-2-[5- (trifl uormetil)-1,3,4-tiadiazol- 2-iloksi]acetanilid

Čistoća 950 g/kg

Posebne odredbe

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu algi i drugog vodenog bilja,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.