Dimetoat

Uz sistemično, ima izraženo i kontaktno djelovanje, pa se upotrebljava za suzbijanje insekata koji sišu ( lisne i štitaste uši, stjenice, tripsi i td.) i grizu ( maslinova mušica i moljac, trešnjina muha, šljivine osice, razne gusjenice, voćna muha, jabučni savijači i drugi ). Djeluje i na grinje. Ne u vrijeme cvatnje! LD50 oko 150. Prodire kroz neoštećenu kožu. S.O. = II ( preko 40 % d.t.); III = (1- 40 % d.t.). Calinogor - K arenca: 14 dana duhan, 21 koštičave i jezgričave voćke i kupusnjače, 35 agrumi, repe i žitarice, 42 masline. Jagode se smiju tretirati rano (21 dan) prije početka cvatnje ili nakon zadnje berbe.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 60-51-5 CIPAC br.: 59 2007/25/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u O,O-dimetil S-metilkarbamoilmetil ditiofosfat

Čistoća ≥ 950 g/kg Nečistoće: - ometoat: najviše do 2 g/kg - izodimetoat: najviše do 3 g/kg

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone i smanjenje oticanja i ispiranja u površinske vode,

– obratiti posebnu pažnju na izloženost potrošača putem hrane,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.