Diflubenzuron

Inhibitor hitinaze i stvaranja hitina neophodnog za presvlačenje ličinki. Perzistentan u okolini. Koristi se protiv gusjenica gubara, borovog četnjaka, dudovca, kestenovog moljca minera, jabučnog savijača, kruškine buhe, lisnih sovica, kupusara i drugih. LD50 2100. S.O. = III (iznad 5%). Karenca: 21 dan jabuke, kruške i šumske plodove.

Posebne odredbe

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

 DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

-specifikacija tehnički aktivne materije proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom tehnički aktivne materije;

– zaštitu vodenih organizama;

– zaštitu kopnenih organizama;

– zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi uključujući pčele.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.