• Upozorenje voćarima
  • 30.03.2019. 09:00

Breskvin trips, štetočina koja je već uočena na području BiH

Napadnuti plodovi imaju smanjenu tržišnu vrijednost, a na plodovima bresaka su štete manje jer dlačice ometaju ishranu tripsa.

Foto: Pixabay/Hans
  • 250
  • 21
  • 0

Breskvin trips (Taeniothrips meridionalis) je štetočina koja je već uočena na području Bosne i Hercegovine u prethodnim vegetacijama. Prisutnost tripsa zabilježena je ranijih godina i na breskvama, marelicama, šljivama, na karanfilima i na drugom bilju. U mediteranskim predjelima ima tri generacije, a kod nas jednu do dvije.

Odrasli oblik prezimi ispod kore i u pukotinama stabala, kao i u opalom lišću.  U vrijeme cvijetanja hrani se dijelovima cvijeta. Tokom svoje ishrane oštećuju latice, prašnike i dr. Jedna ženka može da odloži oko 80 jaja na cvijetne organe, a ličinke oštećuju tek zametnute plodove, izlučuju smolu koja sadrži toksine pa se tragovi sisanja na epidermisu jače uočavaju, nastaju nekroze nepravilna oblika, koje sprečavaju pravilan rast ploda, a katkad nekrotizirano tkivo puca i stablo odumire. Kožica ploda postaje hrapava, plodovi se deformišu. Štete su posebno uočljive na nektarinama.

Napadnuti plodovi imaju smanjenu tržišnu vrijednost, a plodovima bresaka su štete manje jer dlačice ometaju ishranu tripsa.

Mjere zaštite

Kao i za sve insekte, potrebno je odraditi dobru rezidbu breskve. Većina sorti breskve je jako bujna i izraste do 60% više krošnje nego što je bilo prethodne generacije pa je potrebno rezidbom ukloniti navedeni postotak. Rezidbom se mora prozračiti krošnja tako da se ne stvore "zagušeni" uvjeti koji pogoduju pojavi breskvinog tripsa.

Opalo lišće u zasadu, kao i orezane grane, moraju se iznositi iz parcele i spaljivati. Oni predstavljaju sklonište za odraslog oblika tokom zime.

Pred kretanje vegetacije treba odraditi tretman parafinskim (bijelim) uljem koje ima insekticidno te akaricidno dejstvo, a kombinira se sa bakarnim oksihloridom (fungicid).

Paziti na pčele! 

Kurativno se provodi tretiranjem piretroidima, ali posebno se pazi da se ne šteti pčelama. Tretiranje se sprovodi u vrijeme otpadanja latica, a insekticidi se primjenjuju pred veče ili rano ujutro dok pčele ne lete.

Za suzbijanje koristiti insekticid aktivne materije spinosad (Laser 240 SC) u dozi 0,7 l/ha. Neki voćari navode da su dobre rezultate postigli sa insekticidom Calypso koji ima jako širok spektar djelovanja na insekte.


Tagovi

Breskvin trips Štetočine Breskve Mjere zaštite


Autor

Bekir Dolić

Bekir je diplomirani inžinjer opće poljoprivrede, radi na terenu BiH, zaljubljenik u voćarstvo i hortikulturu. Zanima se za autohtonu genetiku svih biljnih vrsta.