• Bayer
  • 24.04.2018. 12:30

Bayer savjeti za vinogradare 23.04.-29.04.2018.

Bayer vinogradari donose nove informacije o radovima i stanju u vinogradima!

Foto: Bayer
  • 594
  • 34
  • 0

Bayer vinogradari donose nove informacije o stanju u vinogradima i bolestima koje trenutno najviše prijete sigurnom razvoju mladica vinove loze.

Ovisno od sorte i položaja, mladice su dužine od 5 do 15 cm, a na ekstremnijim položajima i ranim sortama poput Chardonnaya i Žilavke, još i više. Vrijeme je za zaštitu Antracolom WG 70 2 kg/ha i močivim sumporom s 3 kg/ha. Antracol WG je preparat koji ima i odlično djelovanje na crnu pjegavost. Tretman treba ponoviti nakon 7 do 8 dana.

Za sve položaje na kojima je dužina mladica preko 10 cm preporučujemo kontaktno-sistemične pripravke Antracol Combi WP 76 ili Mikal Flash u kombinaciji s Nativo WG kao pripravke koji svojim mehanizmom djelovanja omogućuju, ne samo efikasnu i sigurnu zaštitu kako od plamenjače tako i pepelnice, već i dugotrajnost u uvjetima intenzivnijeg porasta vinove loze.

Žilavka - Ljubuški

Lani je u vinogradima bilo grinja šiškarica koje se vide već i ove godine. Kod takvih vinograda se u zaštitu dodaje Envidor 0,4 l/ha. Kada su mladice oko 5 - 7 cm, najbolje je tretirati protiv grinja šiškarica. 

Na većini vinograda počela je prva pljevidba. Plijevljenje vinograda se lako obavlja dok mladice nisu otvrdnule. Sve nepotrebne mladice treba odstraniti.

Za borbu protiv korova preporučamo korištenje Baste, naročito u mladi vinogradima te u onim koji imaju izdanke blizu zemlje, a nisu oplijevljeni. Basta ne djeluje sistemično te pažljivom aplikacijom nema opasnosti za vaš vinograd.

Tablica preporuka za Mostarsko vinogorje

Podregija/vinogorje Fenofaza: 23.04.2017. Opasnost od bolesti/štetnika Preporuka za tretiranje Doza
1. Mostarsko vinogorje
     Hercegovina
Mladice do 10 cm Plamenjača Antracol WG 70 2 kg/ha
Pepelnica Sumporni pripravak Prema preporuci proizvođača
Grinje Envidor SC 0,4 l/ha
Korovi Basta 4-5 l/ha
Mladice preko 10 cm Plamenjača Antracol WG 70 ili Mikal Flash

2,5 kg/ha           

3 kg/ha

Pepelnica Nativo   200 g/ha

Napomena: Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na siguran način. Pri odabiru sredstva poštivati priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije.

Kontakt osoba i broj mob.
Ivan Nižić, +387 63 372 773; ivan.nizic.ext@bayer.com


Tagovi

Bayer Savjeti Vinograd Vinogradari Vinova loza Prskanje Bolesti Pupovi Zaštita Crna pjegavost Grinje Vegetacija


Partner