Vincekovo u Vukovaru

U gradu heroju se posljednjih godina puno radi na promociji domaćih vinara te je osnovana i zadruga Vukovarska vina. U samom centru grada tako se proslavila Vinceška – uz vukovarska vina.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Osječka televizija

Sv.L.B.Mandića bb, Osijek, Hrvatska
tel: (031) 400 - 000, e-mail: marketing@ostv.hr web: http://www.osjecka.com