Väderstad - Povezivanje na traktor - Tempo F

Naučite kako da Tempo F povežete na traktor.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Väderstad d.o.o

Bikovački put 11, 24000 Subotica, Srbija
e-mail: tamas.rakk@vaderstad.com web: https://www.vaderstad.com/rs/