Artesian hibridi Syngenta optimalno koriste vlagu

Od kako je sveta i veka ratari posluju u ambijentu koji je više ili manje neizvestan. Čak i danas, kada smo naoružani brojnim čudima tehnike, ne možemo znati sa kakvim će nas ćudima suočiti priroda. I društvo je sklono raznim kretanjima pa je neizvesno i svako predvidjanje tržišnih uslova. Danas pak kada se očigledno suočavamo sa značajnim klimatskim promenama i proizvodnju moramo da prilagodjavamo novonastalim uslovima. A to je nešto što farmeri ne mogu sami. Odgovore na te izazove oni očekuju od nauke i istraživača u kompanijama kakva je Syngenta. Na sreću vrhunska rešenja danas su dostupna i našim proizvodjačima. Sve češći sušni periodi, proizvodjačima kukurza koji nemaju uslova za zalivanje useva, donose značajna umanjenja prinosa. Redukcija dostupne vlage dovodi do nepravilnog razvoja korena i samih biljaka, neravnomernog cvetanja, losije oplodnje kao i veceg broja jalovih biljaka. Takodje smanjena sinteza ugljenih hidrata uzrokuje lošije završavanje klipova, a efekat uvijanja listova narušava uslove za optimalnu fotosintezu i pravilan razvoj biljaka. Upravo zbog toga selekcioneri kompanije Syngenta su iznedrili elitnu – novu klasu hibrida – Artesian.

Prethodni video

Sljedeći video


Partner

Syngenta Agro d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381(0) 11 3129982, e-mail: agro.email-srbija@syngenta.com