Kukuruz - SAFEX (Johannesburg)

Pregled burzovnog izvješća za proizvod "Kukuruz" s burze "SAFEX (Johannesburg)".

Kukuruz @ KLUB

Znam da sam izvan konkurencije ali...

Danas je lijep dan za sijanje kukur...

+4