• Sjetva lucerke
 • 24.08.2019. 17:00

Vrijeme je za jesenju sjetvu lucerke - kako ostvariti visoke prinose?

Lucerka (Medicago Sativa) se smatra vodećom najstarijom krmnom kulturom i jako puno je zastupljena u sjetvenoj strukturi na području Lijevče polja. Kod nas se koristi za ishranu stoke na više načina.

Foto: Depositphotos/max8xam
 • 644
 • 22
 • 0

Lucerka (Medicago Sativa) se smatra vodećom najstarijom krmnom kulturom i jako puno je zastupljena u sjetvenoj strukturi na području Lijevče polja. Kod nas se koristi za ishranu stoke na više načina:

 • zelena masa
 • sjenaža
 • silaža
 • ispaša
 • sijeno
 • lucerkino brašno

Izbor zemljišta

Lucerka za svoj uspješan razvoj traži zemljište koje je duboko, rastresito, koje ima povoljan vodno-vazdušni režim, neutralne reakcije ph  6-7. Kisela zemljišta ne podnosi i jako je dobar indikator na kiselost. Ako se mora gajiti na slabo kiselim zemljištima potrebno bi bilo izvršiti kalcifikaciju. Najbolje joj odgovaraju zemljišta tipa livadska crnica, aluvijum i černozem, savjetuje Nenad Erceg iz PSSRS.

Plodored

Za lucerku najbolje predkulture su đubrene okopavine kukuruz, može se sijati iza strnih žita ali su manje povoljne od kukuruza dok se gajenje u monokulturi ne preporučuje. Lucerka je dobra predkultura većini gajenih biljaka .

Obrada zemljišta

Zemljište za sjetvu lucerke mora biti dobro pripremljeno, duboko uzorano. Ako se sije iza strnih žita što je načešći slučaj u jesenjoj sjetvi, poslije kosidbe strnih žita preporučuje se strnjikanje na 10-15 centimetara, a cilj mu je da izmiješa i zatrpa žetvene ostatke i uništi iznikle korove. Pošto korijenov sistem lucerke prodire duboko u zemljište 1,5-2 metara, potrebno je izvršiti duboko oranje 30 do 35 centimetara. Ako se lucerka sije iza kukuruza potrebno je tarupirati žetvene ostatke, razbaciti 100-150 kilograma uree da se žetveni ostaci što bolje rastvore, zatanjirati pa uzorati na dubinu 30-35 centimetara.

Predsjetveno, da li u jesen ili proljeće, dobro pripremiti sjetveni sloj 6 do 8 centimetara jer sjeme lucerke je jako sitno, da se prekrije sitnom zemljom kako bi ujednačeno nicala .

Đubrenje

Uspješao nicanje, porast, visoke i kvalitetne prinose lucerka zahtijeva dovoljno đubriva u svim razvojnim fazama. Stajnjakom se može đubriti predkultura jer stajnjak ima produženo dejstvo. U prvoj godini se iskoristi 50%, u drugoj 30%, a u trećoj 20%. Ako se stajnjak daje predsjetveno, on mora biti dobro pregorio. Pored stajnjaka pod brazdu se daje NPK 10: 20:30,  400-500 kg/ha, a predsjetveno se daje još izbalansirano mineralno đubrivo NPK  15: 15: 15,  200 kg/ha. Poslije svakog otkosa lucerišta se prihranjuju sa 300 kg/ha KAN - 27%.

Priprema i sjetva 

Za sjetvu lucerke, jesenju ili proljetnu, zemljište mora biti dobro pripremljeno, usitnjeno da bi kvalitetno pokrilo sjeme. Dubina pripremljenog sloja treba da iznosi 6-8 centimetara. Sjetva lucerke se izvodi mašinski na međuredni razmak 12,5 centimetra. Dubina sjetve je 1-2 cenitimetra. Za postizanje dobrog sklopa potrebno je 15-20 kg sjemena /ha. Sklop je 450-500 biljaka/m². Sjeme lucerke mora biti kvalitetno, čistoće  96%, klijavost 94%, ne starije od 5 godina. Postoje dva roka sjetve lucerke:

 • ljetno-jesenji - 15.8-15.9
 • proljetni - 15.3-15.4

Prednosti ljetno-jesenje sjetve su da se mogu biljke dobro razviti do zime, usjevu prijete manje opasnosti od korova, zemljište se kvalitetnije pripremi, a mane su da često nakon sjetve nastupi suša, usjev može biti oštećen od golomrazice i može nastati reducirani sklop.

Prednosti proljetne sjetve su manja mogućnost oštećenja mladih biljaka od golomrazice, bolja vlaga u zemljištu, toplije vrijeme, lakše nicanje i razvoj, a mane proljetne sjetve su da prijeti veća zakorovljenost mladih biljaka, tokom aprila i maja često zna biti suša i prve godine eksploatacija lucerke manja je za 1-2 otkosa.

Ako imamo slabije nicanje lucerke ono je posledica:

 • Slabo pripremljenog zemljišta
 • Preduboke sjetve
 • Mrazevi (u rano proljeće)
 • Prisustvo bolest
 • Prisustvo štetnih insekata
 • Prisustvo korova
 • Oštećenje od herbicida
 • Loše sjeme

Vegetacioni period od sjetve do prvog otkosa je 42 do 45 dana, a sledećih otkosa je za 30 dana. Lucerka najbrže i najbolje prinose daje pri temperaturi 20-25ᴼC ako su ispunjeni svi ostali uslovi.

Mjere njege:

 1. Valjenje poslije sjetve
 2. Zaštita od korova
 3. Zaštita od bolesti
 4. Zaštira od štetnih insekata
 5. Zaštita od glodara
 6. Navodnjavanje

Prinosi

Ako su povoljni vremenski uslovi i ako se ispoštuje puna agrotehnika u procesu proizvodnje lucerke na području Lijevče polja možemo imati pet otkosa zelene mase u toku godine sa 20t/ha što ukupno iznosi 100 t/ha ili 20 t/ha kvalitetnog sijena, pod uslovom čim se pokosi otkos da se izvrši prihrana i navodnjavanje.

Za proizvodnju sjemena lucerke ostavlja se drugi otkos gdje se provode agrotehničke mjere zaštita od korova, bolesti, štetnih insekata i glodara .Skidanje sjemena lucerke vrši se na dva načina:

 • direktno kombajem, mora se voditi računa da lucerka bude ujednačeno zrela
 • dvofazno, prvo se lucerka kosi kosačicama i dosušuje na njivi pa se kombajnira

Prinos sjemena zavisi od uslova gajenja i primjene agrotehnike u procesu proizvodnje, a na području Lijevče polja kreće se u prosjeku od 350-500 kg/ha, savjetuju iz PSSRS.


Povezana biljna vrsta

Lucerka

Lucerka

Sinonim: - | Engleski naziv: Lucerne | Latinski naziv: Medicago sativa L.

Lucerka se uzgaja na svim kontinentima, a od europskih zemalja najveći je proizođač Francuska. Za prehranu domaćih životinja može se koristiti u zelenom stanju ispašom i košnjom,... Više [+]

Tagovi

Lucerka Sjetva Stočarstvo Njega Priprema tla

Izdvojeni tekstovi

KLUB

Mortadela vuče korijenje iz Bologne i prva je zaštićena salama uopće. Proizvodi se od svinjskog mesa (plećke i vrata), a ima tradiciju dugu čak 360 godina. Meso se melje se na 0,9 milimetara, i dijelom reže (masnoće), a potom i kuha na 75 d... Više [+]