• Hranidba preživača
  • 19.03.2017. 12:00

Kako do dobre silaže?

Silaža za preživače, kao što su ovce i goveda, jedna je od tri vrlo važna hraniva za ishranu ove grupe životinja. Koncentrirani dio, kabasti dio i nešto što je između te dvije vrste hrane jeste kvalitetna silaža.

Foto: Suzan.S / Flickr
  • 1.653
  • 166
  • 0

Na tržištu se nudi veliki broj hibrida kukuruza za koje se tvrdi da mogu biti dobri za spravljanje silaže, kaže diplomirani inženjer Siniša Jakovljev. Međutim, on ocjenjuje da to nije tačno. Navodi da su u ponudi hibridi kukuruza sa brzim otpuštanjem vlage, a to nije dobro. Za spravljanje kvalitetne silaže traže se hibridi kukuruza duže vegetacije, FAO 600 i 500, a može i FAO 300 ako je riječ o postrnoj sjetvi.

Hibridi kraće vegetacije

Postrnu sjetvu neki proizvođači praktikuju kada su kišne godine, jer je bez navodnjavanja takva vrsta proizvodnje nezamisliva. Korisna je i farmerima koji imaju manje površine i veći broj grla stoke. Siniša Jakovljev objašnjava da se tu se koriste i hibridi kraće vegetacije, a mnogi od njih vrlo su prinosni i odličnog nutritivnog kvaliteta.

Pravi momenat skidanja silaže

Prema riječima Jakovljeva, pravi momenat za skidanje silaže sa parcele je fiziološka zrelost kukuruza. Kukuruz mora u sebi da stvori odgovarajuću količinu suhe materije. To znači da bi u stablu biljke suhe materije trebalo da bude od 32 do 38%, odnosno u zrnu od 62 do 65%. Ako analiziramo cijeli klip, onda bi suhe materije trebalo da bude od 55 do 60%. Jakovljev objašnjava kako da se odredi taj momenat:

"To je period kada otkinemo klip sa biljke, prelomimo ga na pola i na mjestu gdje je zrno sastavljeno sa šapurikom uočavamo crnu tačku. Ta crna tačka na zrnu predstavlja fiziološku zrelost. To je momenat kada zrno ima optimalnu količinu suhe materije. Međutim, kada je pravi momenat za mliječno kiselinsko vrenje sitno isjeckane cijele biljke kukuruza, određuje se na osnovu formirane mliječne linije. To je linija kada prelomimo klip i pogledamo liniju koja na zrnu razdvaja mliječni od voštanog dijela zrna. Najpovoljniji momenat za spravljanje kvalitetne silaže je da je linija razdvajanja mliječnog i voštanog dijela, mjereno prema šapurici - jedna trećina zrna, a voštani dio treba da je od linije spajanja prema spoljnom dijelu zrna dviie trećine zrna".

Savjet plus: Koristiti hibride kukuruza duge vegetacije sa izraženim "stay green" efektom i birati kukuruz koji je sklon polijeganju u tehnološkoj zrelosti, jer sadrži manje lignina.

Optimalna visina košenja

Kada je riječ o visini sječe kukuruza za silažu, ponekad ratari razmišljaju logikom da bi trebalo sjeći što niže prema zemljištu, kaže Jakovljev. Time se naravno dobija veći rod, a parcela nakon košenja ostaje čistija. On upozorava da je to greška.

"Visinu reza treba prilagoditi na vučenom ili samohodnom silo kombajnu na visinu 25 do 30 centimetara biljke kukuruza od zemlje. Tako se odbacuje dio stabla kukuruza, koji nije poželjan u silaži. Ti dijelovi biljke su nekorisni za preživače, jer sadrže velike količine lignina. Stoka za probavu hrane sa mnogo lignina troši više energije nego što usvoji hraniva", podsjeća Siniša Jakovljev.

Razlika između dobre i loše sabijene mase

Da bi se uspješno sabila isjeckana biljna masa kukuruza, veličina komadića bi trebala biti veličine 1 cm, što omogućava i bolji transport mase od njive do silosa ili nekog drugog sličnog mjesta. Ovakvo dobro pripremljena biljna masa može da isključi i upotrebu inakulanata.

Nemar u radu, loše podešene mašine ili dotrajale mašine za košenje i sjeckanje kukuruzne mase kao rezultat daju krupno isjeckane biljne dijelove ponekad od 5 cm do 10 cm. U tom slučaju dobijamo loše sabijenu masu, što se manifestuje upadljivo tamno smeđom bojom i neugodnim mirisom silaže. U ovom slučaju pojedini dijelovi silaže dobijaju kisik, i time započinju razni procesi, među kojima najčešće: proces truljenja, kao i aktivacija gljivica i kvasaca - podsticanje procesa alkoholne fermentacije. Ovo daje za posljedicu kvarenje silaže, što utiče na loše njeno konzumiranje od strane preživača, kao i oboljevanje i uginuće stočnog podmlatka.

Foto: Suzan.S / Flickr


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a njegova dužina vegetacije od nicanja do pune zriobe ovisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uvjeta uzgoja,... Više [+]

Tagovi

Silaža Kukuruz Savjeti


Autor

Stevan Davidović - Zeremski

Više [+]

Stevan Davidović Zeremski, Novi Sad

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kada govorimo o primjeni mineralnih hranjiva naši farmeri još uvijek koriste terminologiju "bacam gnojivo", što bi svakako trebalo promijeniti. Razlog za to leži prije svega u drugačijem pristupu poljoprivredi. Veliku ulogu igraju rasipači... Više [+]