• Strne žitarice
  • 30.10.2019. 15:00

U Semberiji 20% manje površina pod pšenicom - pojedini ju siju samo zbog plodoreda?

Pretpostavka je da je u Posavini zasijano 80% planiranih površina, a u Semberiji oko 60%. Kiša će dobro doći onim ratarima koji su je čekali radi obrade zemljišta i na taj način omogućiti da se sjetva strnih kultura na području Semberije i Posavine privede kraju ove jeseni.

Foto: Danijela Plavšić
  • 321
  • 32
  • 0

Sjetva strnih žitarica je u toku, vrijeme je za sada u službi ratara. Dok veći dio Posavine sjetvu skoro privodi kraju, u Semberiji je nešto drugačija situacija. Na mnogim parcelama vršidba kukuruza i na području Brčko distrikta BiH nije završena i pojedine parcele se još ne mogu pripremiti za sjetvu zbog nedostatka vlage.

Cijena đubriva ove godine je nešto niža u odnosu na ranije godine, a cijene sjemena se nisu mijenjale.  

Pojedine ratare smo pitali za koje sorte strnih žita su se opredijelili ove jeseni?

Samo da vrijeme posluži - fali još kiše 

Mirko Pekić iz Pelagićeva ove godine planira posijati 30 duluma strnih žitarica. Na tim parcelama je prethodno bio kukuruz i soja. "Parcele gdje je bio kukuruz morao sam presijavati zbog obimnih kiša u proljeće i onda sam naknadno sijao kukuruz sa nešto kraćom vegetacijom. Plašeći se da neće na vrijeme sazreti prodao sam ga, tako reći, sa njive za silažu. Soju sam nedavno ovršio i na tim parcelama planiram sjetvu pšenice i ječma. Zemljištu je nedosatjalo malo vlage da bi predsjetvena priprema bila što bolja, ali ipak smo tu agrotehničku mjeru uspjeli odradili tanjiranjem. Predstoji nam još samo sjetva, ako nas vrijeme posluži. Za sjeme sam se već snadbjeo, nešto ću sijati svog mrekantilnog ječma i pšenice, a drugi veći dio sa sjemenima NS sjemena i BC sjemena", istakao je ratar Pekić.

Goran Mikić  iz Bijeljine planira sijati ove godine 16 duluma pšenice. Međutim, vremenski uslovi mu ne dozvoljavaju da započne pripremu zemljišta. "Uspio sam da ovršim kukuruz i na tim parcelama planiram sijati pšenicu, ali da bih adekvatno pripremio zemljište, moram sačekati bar malo kiše, a sa istim problemom se susreću mnogi ratari u Semberiji. Na polovinu svojih parcela planiram isprobati novu Rajfajzenovu sortu Lennox, a na drugu polovinu sijaću dobro znane sorte Pobedu i Milu", kaže Mikić. 

Zemlji nedostaje vlage

Rade Stanojević iz Velike Obarske kod Bijeljine 23. oktobra uspio je da posije 30 duluma pšenice i 10 duluma ječma Nonius. Njegovim parcelama dominaruju Rajfajzenove sorte Sofru, Kingston i više sorti sjemenske kuće NS seme.

Jovica Kojić iz Obudovca kod Šamca ove godine povećava površine pod strnim žitima. Planira posijati 35 duluma pšenice i 23 duluma ječma. "Sjetvu sam započeo 10. oktobra, ali me nedostatak vlage u zemljištu koči i ometa u obradi zemljišta. Kiša koja pada dobro će doći da sjetvu završim na svim planiranim parcelama. Ove godine sijem pšenice Sofru, Apač, Kingston i ječam Sandru", rekao je Kojić.

Mnogi će sijati merkantilnu pšenicu 

Mnogi ratari će kao i ranije sijati merkantilnu pšenicu iako stručnjaci savjetuju isključivo sjetvu deklarisanog sjemenskog materijala, a što podstiče i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS. 

Tavansko ili deklarisano sjeme?! Šta kažu stručnjaci?

Prema određenim saznanjima, površine pod pšenicom u Semberiji biće za 20 % smanjene u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome su loša otkupna cijena, a sve veća ulaganja u proizvodnju. Pojedini ratari je siju, isključivo, radi plodoreda. U Semberiji se smanjuje i broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Pretpostavka je da je u Posavini zasijano 80% planiranih površina, a u Semberiji oko 60%. Kiša će dobro doći onim ratarima koji su je čekali radi obrade zemljišta i na taj način omogućiti da se sjetva strnih kultura na području Semberije i Posavine privede kraju ove jeseni.


Tagovi

Strne žitarice Sjetva Jesenja sjetva Deklarisano sjeme Merkantilna pšenica Semberija Posavina


Autorica

Danijela Plavšić

Dipl.ing. poljoprivrede sa dugogodišnjim iskustvom. Uvijek spremna na nove izazove u oblasti agrobiznisa. U stalnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima i njihovim problemima proistekla je borba za bolji položaj istih i za borbu agrara uopšte. Iz tog razloga bavi se i agrarnom politikom.