• Upotreba ulja
  • 01.09.2019. 12:30

Redovno provjeravajte ulje u mašinama, u suprotnom gubici su veliki

Planski i stručno obavljeni radovi tehničkog održavanja umanjuju istrošenost, intenzitet habanja, takođe pospješuju ekonomičnost eksploatacije mašine i obezbjeđuju kvalitet obavljenih radova.

Foto: Ivana Živanić
  • 111
  • 9
  • 1

Zamjena ulja vrši se u okviru redovnog tehničkog održavanja. Pod tehničkim održavanjem podrazumijeva se skup svih radova nege, kontrole i podešavanja koji se izvode bez rasklapanja glavnih sklopova i mehanizama mašine i čije je periodično obavljanje neophodno u cilju očuvanja radne efikasnosti mašine.

Sve o uzrocima i posljedicama upotrebe ulja, kao i neadekvatnog korištenja, za Agroklub je objasnio prof. dr Milan Tomić sa Poljoprivrednog Fakulteta u Novom Sadu. 

Smanjite habanje i pojačajte ekonomičnost mašina

Planski i stručno obavljeni radovi tehničkog održavanja umanjuju istrošenost, intenzitet habanja, takođe pospješuju ekonomičnost eksploatacije mašine i obezbjeđuju kvalitet obavljenih radova. "Radi se o preventivnim (ranije propisanim) intervencijama koje obuhvaćaju zamjenu potrošenih dijelova (npr. filter, remen, kočione pločice) i tečnosti (npr. motorno ulje ili rashladne tečnosti), kontrole i podešavanja sklopova i sistema motora (npr. zazor ventila, pritisak ubrizgavanja), a prema preporukama proizvođača", kaže Tomić.

Vremensko trajanje poslije koga je na nekom tipu mašine izvođenje jedne operacije tehničkog održavanja ponovo aktuelno, predstavlja vrijeme ciklusa. Dužina ciklusa u najvećoj mjeri zavisi od tehničkih zahtjeva, kao i od zahtjeva radne pouzdanosti. Kako kaže Tomić, utvrđivanje aktuelnosti obavljanja pojedinih radnih operacija tehničkog održavanja složen je problem. Naime, treba imati u vidu činjenicu postojanja veoma različitih radnih uslova čak i za iste tipove mašina. Da bi bilo koji sistem tehničkog održavanja imao preventivan karakter, vrijeme ciklusa mora biti jednako ili manje od vremena najranije pojave neispravnosti kao posljedice izostanka radova tehničkog održavanja.

Šta kada mašina radi u težim uslovima

Interval zamjene ulja kao i njegov kvalitet definisao je proizvođač mašine. Kao što je prethodno rečeno, preporučeni interval zamjene ulja zavisi od uslova rada same mašine, kvaliteta korištenog ulja, kvaliteta goriva (u sličaju motorinh ulja) i neophodno je pridržavati se datih preporuka.

"Ukoliko mašina radi u težim uslovima, kao što je npr. lošiji kvalitet korištenog goriva, povećana opterećenja, dugotrajan rad na visokim ili niskim temperaturama, period izvođenja potrebno je skratiti, nekada i na 50%", objašnjava profesor.

Zamjena filtera je obavezna

Kada se radi o savremenim traktorima, ukoliko se koriste ulja premijum kvaliteta i dizel gorivo sa sadržajem sumpora ispod 15 ppm, kako kaže, interval zamjene motornog ulja je najčešće 500 mh. S druge strane, ukoliko se primjenjuju standardna motorna ulja i gorivo sa više od 15 ppm sumpora, neophodno je skratiri dužinu ciklusa na 250 mh. Zamjenu motornog ulja obavezno treba pratiti i zamjena filtera za ulje. Bez obzira na to koliko je sati traktor radio, neophodno je zamjenu motornog ulja izvršiti najmanje jednom godišnje.

Savremeni traktori koriste ulja premijum kvaliteta

Osim motornog ulja, savremeni traktori koriste hidraulično transmisiono ulje čiji je ciklus zamjene najčešće 1.500 mh, a zamjene filtera 750 mh. "Ovdje je neophodno posebno skrenuti pažnju na to da su savremene poljoprivredne mašine opremljene sa radnim elementima sa pogonom na hidraulični motor i radnih cilindara, a koji ulje dobijaju od vanjskih izvoda hidraulike traktora. Ovdje problem nastaje u slučaju kada se ista radna mašina agregatira sa različitim traktorima (modelima različitih proizvođača) koji koriste različita za njega posebno dizajnirana ulja. U tim slučajevima dolazi do miješanja različitih ulja što može narušiti njihove fizičko-hemijske karakteristike", navodi sagovornik.

Koliko je važna primjena ulja kod poljoprivredne mehanizacije ?

Ukoliko se govori o motornim uljima, traba napomenuti da je motor u vozilu izložen velikim opterećenjima, a na njegovu trajnost utiče mnogo faktora. Pri tome maziva igraju odlučujuću ulogu. Savremeno motorno ulje mora posjedovati sljedeće:

  • sposobnost podmazivanja pokretnih dijelova u kontaktu koji su izloženi visokim temperaturama i visokim promjenjivim pritiscima;
  • sposobnost zaptivanja toplih (izduvnih) gasova pod pritiskom;
  • sposobnost odvođenja topline sa klipova, turbokompresora, ležaja itd.;
  • sposobnost održavanja čistoće motora razgrađivanjem produkata sagorijevanja i njihovom održavanju u raspršenom stanju;
  • sposobnost neutraliziranja kiselina koje nastaju u procesu rada motora i zaštita dijelova motora od korozije i
  • sposobnost održavanja kvaliteta podmazivanja bez obzira na zagađenje produktima sagorijevanja - gorivom, sve do trenutka zamjene.
Voditi računa o visokim temperaturama i produktima sagorijevanja goriva

Kada se javljaju problemi podmazivanja motora?

Problemi podmazivanja motora uglavnom nastaju zbog neizbježnog izlaganja ulja i dijelova motora visokim temperaturama, vazduhu i produktima sagorijevanja goriva. Osim toga, u motor dospijeva nesagorjelo gorivo, prašina, voda. Te materije izazivaju promjene u motornom ulju.

Kontrola nivoa ulja je operacija svakodnevnog tehničkog održavanja. Kako kaže Tomić, nivo ulja izmjeren šipkom za mjerenje nivoa ulja mora biti takav da dostigne sredinu razmaka između oznake "minimum" i "maksimum" na mjernoj šipki. Suviše nizak nivo ulja može prouzrokovati teška oštećenja motora. Suviše visok nivo ulja ima za posljedicu brizganje ili pjenjenje ulja, a ukoliko motorno ulje sadrži suviše vazduha, mogu se pojaviti oštećenja ležajeva.

"Ukoliko motor radi sa premalo ili uopšte bez ulja, mehanički gubici značajno se povećavaju i dolazi do oštećenja kliznih ležajeva radilice. Loš kvalitet ulja izaziva koksovanje prstenova i žljebova klipnih prestenova. Zaglavljeni prstenovi više nemaju funkciju zaptivanja", navodi on.

Ulje kao rashladni medijum

Ulje takođe ima funkciju rashladnog medijuma, naročito kod klipa. Ako motor radi na previsokoj temperaturi, uslijed velikog zagrijavanja dolazi do pada viskoznosti ulja i ovako ulje slabije podmazuje. Ako se motor pregrije, ulju će toliko opasti viskoznost i ono će izgubiti sposobnost podmazivanja (zbog pada viskoziteta), da će doći do topljenja ležajeva i zaribavanja cilindra.

Poklopac oduška na karteru motora mora se stalno kontrolirati jer, ukoliko je neispravan, omogućava prodor prašine u karter i prašina se miješa sa uljem. Zaprljano ulje izaziva pojačano habanje motora. U slučaju da je odušak potpuno zapušen, dolazi do opstrukcije u ventilaciji, odvođenju, karter gasova, a koji sadrže kiseline, što dovodi do kondenzacije i kontaminacije motornog ulja. Uslijed toga povećava se sadržaj kiseline u ulju i dolazi do intenziviranja korozionih procesa dijelova motora. Pojačani pritisak u karteru, prema njegovim riječima, može probiti zaptivke na krajevima koljenastog vratila pa će ulje na tim mjestima curiti iz kartera, a ulje koje dospije u kućište spojnice, zamastit će njene obloge.

Filter za ulje treba održavati u ispravnom stanju. Zaprljan i zapušen filter ne izvršava funkciju za koju je namijenjen, pa se stoga mora mijenjati prema preporukama proizvođača, a u predviđenim nivoima tehničkog održavanja. U zoni između klipnih prstenova, primarni produkti sagorijevanja izloženi su daljim hemijskim reakcijama i kao glavni proizvodi javljaju se oksikiseline i sumporna kiselina. Oksikiseline polimerizuju stvarajući naslage lakova i smola.

Kiseline stvaraju koksne naslage

Pored toga, ove kiseline degradirane u većoj mjeri, uz vezivanje čađi, stvaraju koksne naslage. Dio sumporne kiseline reagira sa željeznim materijalima klipno cilindarskog sklopa stvarajući željezove sulfate i uzrokujući koroziono habanje. Oko 90% ovako nastalih produkata odlazi u karter dok se ostatak zadržava na raznim površinama, a naročito u žljebovima klipa i poljima između klipnih prstenova. U karteru se nastavlja dalja oksidacija i transformacija oksida azota u više oksidacione forme, aktivnije kao oksidanti. Porastom oksidacije dolazi do daljeg povećanja nerastvorenih materija u ulju. Od smola, vode i čađi formira se izvjesna količina rastresitog taloga - mulja.

Na klipu mogu postojati naslage ugljika, crnog ili amber laka, a u kućištima koljenastog vratila naslage u vidu muljevitog materijala. Smole su proizvodi oksidacije ugljikovodika. Najviše nastaju zbog visoke temperature oksidacije i prisustva sumpora iz goriva.

Za taloge je tipično da sadrže i produkte raspadanja aditiva koji su nastali eksploatacijom motornog ulja. 


Tagovi

Motorno ulje Naslage ugljika Koksne naslage Viskoznost ulja Oštećenje ležajeva Milan Tomić Tehničko održavanje Vrijeme ciklusa


Autorica

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing- master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbjedne hrane.