• Znanstveni rad
  • 16.02.2021. 07:30

Pronašli gen u pšenici koji je odgovaran za hrđu

Znanstvenici su otkrili da uklanjanje jednog gena u pšenici stvara otpornost te žitarice na dvije ekonomski važne bolesti, crnu i žutu hrđu. Je li to trag pronalaska otpornih sorata?

Foto: Wikimedia commons/Yue Jin
  • 56
  • 81
  • 0

Znanstvenici su otkrili da brisanje jednog gena u pšenici stvara otpornost na dvije ekonomski štetne bolesti za žitarice, a riječ je o crnoj, odnosno stabljičnoj te žutoj žitnoj hrđi. Kako piše u studiji, dok gljivice napadaju, one uključuju i isključuju određene gene u toj ratarskoj kulturi kako bi spriječile biljku da se brani. Kada to učine, onemoguće ju da uništi gljivicu i ona biva zaražena.

Dakle, istraživači su identificirali gen koji su nazvali TaBCAT-1, a za njega smatraju da je uključen i kriv za uspješnu infekciju žitnom hrđom. Naime, dokazali su da brisanje upravo tog gena u mutantima pšenice smanjuje infekciju.

"Bili smo iznenađeni kada smo vidjeli da je njegovo uklanjanje u našim biljkama mutantima uzrokovalo obrambenu reakciju i prije nego što su bile napadnute", kaže dr. Pilar Corredor-Moreno jedna od autorica studije. Ona smatra da je to pomoglo pšenici da se brže obrani istovremeno umanjujući infekciju te bolesti.

Planiraju suradnju s poljoprivrednicima

Daljnja je analiza pokazala da taj gen sudjeluje u razgradnji određene skupine aminokiselina poznate kao aminokiseline razgranatog lanca. Tim je također utvrdio da je njihova količina bila različita u biljkama pšenice tijekom uspješnih i neuspješnih infekcija, što pokazuje da bi upravo ona bila od važnosti za patogen koji napada.

"Ova je studija identificirala Ahilovu petu za infekcije hrđom", komentirala je dr. Diana Saunders, jedna od genetičarki. Rekla je i da će biti uzbudljivo daljnje istraživati ovaj gen u suradnji s njihovim poljoprivrednicima s ciljem rješavanja problema tih zloglasnih oboljenja koja uzrokuju ozbiljne štete na usjevima diljem svijeta.

Inače, crna žitna hrđa je jedna od najstarijih bolesti žita, a simptomi se pretežito vide na vlati po čemu je bolest poznata i kao stabljična. Osim toga, simptomi se mogu vidjeti i na rukavcima listova, plojci, klasu, a vrlo rijetko i na zrnu u mliječnoj zriobi. Žuta pak može zaraziti sve zelene nadzemne organe ove biljke, a najčešće se simptomi uočavaju na plojci listova i pljevama. Tipičan simptom po kojemu je i dobila ime su žute crte ili pruge na plojci.


Povezana biljna vrsta

Pšenica

Pšenica

Sinonim: - | Engleski naziv: Winter wheat | Latinski naziv: Triticum aestivum (L) em. Fiori et Paol.

Pšenica se koristi u mlinarstvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Najznačajniji je ratarski usjev pa je pšenicom zasijana ¼ obradivih površina na svijetu. Pšenični hljeb... Više [+]

Tagovi

Pšenica Žitna hrđa Gen Studija


Autorica

Martina Popić

Više [+]

Magistra agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.