• Proljetni radovi
  • 11.04.2016. 10:00

Preporuka za prihranu strnih žita

Prihrana strnih žita je veoma važna agrotehnička mjera koja se izvodi u ranoj fazi vegetacije odnosno rano u proljeće.

  • 336
  • 8
  • 0

Prihrana strnih žita je veoma važna agrotehnička mjera koja se izvodi u ranoj fazi vegetacije odnosno rano u proljeće, stoga je Služba za privredu Općine Kakanj izdala preporuku o prihrani strnih žita.

Prihrana usjeva u tri navrata

Unešeni azot u ovom periodu će omogućiti bržu i bolju regeneraciju odnosno stvaranje novih listova, brži porast, pojačati bokorenje i formiranje većeg broja klasova. Samim tim stvoreni su neophodni preduslovi za stvaranje većeg prinosa.

Vrijeme izvođenja prihrane određuje se fazom porasta usjeva. Usjevi se prihranjuju u tri navrata i to prvi put u fazi bokorenja usjeva, drugi put u fazi vlatanja, dok se posljednja, treća prihrana obavlja u fazi klasanja usjeva. Najbolji efekat iskorištenja đubriva postiže se ako je ono unešeno pred kišu. Dovoljno je da padne oko 20 l/m2 da bi vodeni talog đubrivo unio u zemljište u zonu korijenovog sistema.

Prihrana se obavlja sa KAN-om, pošto se iz njega za razliku od drugih mineralnih đubriva azot najbrže i najlakše usvaja od strane biljaka. Pored toga, on ne mijenja hemijske osobine zemljišta, odnosno ne povećava kiselost zemljišta kao neka druga mineralna đubriva (UREA).

Za prihranu nikako ne treba koristiti kombinovana mineralna đubriva kao što je NPK 15:15:15, jer ova đubriva svoj pravi efekat ispoljavaju samo ako su primjenjena u osnovnoj obradi ili predsjetveno.

Na određivanje količine đubriva utiče niz činilaca

Količina đubriva koja će se upotrebiti zavisi od niza činilaca. Prije svega o plodnosti zemljišta, predusjeva, zatim gustine sklopa usjeva te vrste strnog žita. Po pravilu potrebno je u hemijskoj laboratoriji, na osnovu uzorka zemljišta, na zasijanoj parceli utvrditi trenutnu količinu azota u zemljištu, te na osnovu rezultata analize i potreba sorte u azotu odrediti potrebnu količinu đubriva.

Orjentacione količine su: za ozimu pšenicu 23-33 kg/dunumu, za ozimi ječam 15-20 kg/dunumu i za triticale 22-30kg/dunumu.

Foto:bigstochphotos.com;Sea Wave


Izvori

Općina Kakanj


Tagovi

KAN Ureaa Azot Prihrana strnih žita Faza vlatanja Faza bokorenja Klasanje useva NPK Đubrenje