• Zaštita biljaka
  • 29.07.2020. 11:30

Koje su prednosti okvašivača prilikom zaštite usjeva?

Okvašivač nema fungicidno, herbicidno niti insekticidno djelovanje, ali uz primjenu preparata sa ovim dejstvima, pospješuje njihovu aplikaciju i aktivnost. U tekstu saznajte kako.

Foto: JumpStory
  • 164
  • 32
  • 0

Iako je uloga okvašivača u zaštiti bilja dobro poznata, njegova primjena u praksi nije mnogo zastupljena kod pojedinih poljoprivrednih proizvođača. Zato želimo ovim tekstom da obnovimo gradivo i podsjetimo na njegov značaj, ali i da ukažemo na prednosti primjene.

Zadržati preparat što duže na listu

Okvašivač je sredstvo koje nema insekticidno, fungicidno niti herbicidno djelovanje, ali uz upotrebu preparata sa navedenim dejstvima pospješuje njihovu aplikaciju i aktivnost. U zaštiti bilja svrstava se u pomoćne preparate čija upotreba dovodi do bolje iskorištenosti samog pesticida. Ova sredstva produžavaju efektivni vijek folijarno apliciranih pesticida i đubriva, istovremeno štiteći biljke od ispiranja, kao i mogućih gubitaka prilikom kiše. Takođe je njegova primjena poželjna prilikom navodnjavanja, a štititi i od isparavanja i fizičke abrazije. Iz tog razloga, prilikom folijarne primjene zaštitnih sredstava, preporučuje se upotreba sitnijih dizni prskalice da bi se aplikacija odvijala u vidu magle ili orošavanja.

Osnovna uloga ovog sredstva ili "ljepila", kako se popularno naziva u narodu, je da se primjenjeni preparati što duže zadrže na listu, te da im se produži dejstvo, ali i da im učunkovitost bude veća.

Obavezna primjena na biljkama sa voštanom prevlakom

Postoje određeni usjevi kod kojih je primjena okvašivača neizostavna, a riječ je o onom povrću koje ima voštanu prevlaku kao što su: repe, luk, kupus i ostale kupusnjače jer bi u suprotnom pesticid brzo skliznuo sa takvog lista. Zatim, obavezna je upotreba ovog sredstva kod folijarnih herbicida, osim kod onih sredstava koja već u sebi sadrže okvašivač kao što je na primjer herbicid Laudis.

Kako pravilno preračunati potrebne doze pesticida?

Takođe, neophodna je njegova upotreba kod suzbijanja pepelnice na jabuci, zatim kod tretiranja biljaka sa izraženim dlakavim listovima, kod suzbijanja insekata u fazi larve koje formiraju paučinaste zaperke, kao i pri suzbijanju insekata sa hitinskim omotačem, te kod uništavanja grinja, kruškine buve na voću i brojni drugi benefiti. 

Na tržištu postoji veliki broj okvašivača, ali većina njih nisu univerzalni. Pojedini su registrovani samo za kombinovanu upotrebu, sa herbicidima i na ovo posebno treba obratiti pažnju jer se pri odabiru sredstava često prave i greške.


Tagovi

Zaštita biljaka Poljoprivredni proizvođači Primjena okvašivača Iskorištenost pesticida Neizostavna primjena Suzbijanje pepelnice


Autorica

Danijela Plavšić

Više [+]

Dipl.ing. poljoprivrede sa dugogodišnjim iskustvom. Uvijek spremna na nove izazove u oblasti agrobiznisa. U stalnom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima i njihovim problemima proistekla je borba za bolji položaj istih i za borbu agrara uopšte. Iz tog razloga bavi se i agrarnom politikom.