AgroKlub.ba

\

Prehrambena industrija

Dobrodošli na AgroKlub.ba!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gdje se nalazim? AgroKlub.ba » Prehrambena industrija » Šta i koliko jedu stanovnici BiH?

Šta i koliko jedu stanovnici BiH?

Agencija za sigurnost hrane

Šta i koliko jedu stanovnici BiH?

Datum: 24.12.2016. 15:00

Kategorija:

Prehrambena industrija

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH obuhvatit će ukupno 1.188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije grupe - adolescenti i odrasli.

Predstavnici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i partnerskih institucija potpisali su u Mostaru Aneks IV Ugovora sa Evropskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) vezano za provođenje istraživanja prehrambenih navika stanovništva Bosne i Hercegovine u skladu sa EU MENU metodologijom.

Uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za sigurnost hrane BiH podnijela je 29. septembra 2016. godine prijavu na javni poziv EFSA-e za podršku nacionalnim istraživanjima prehrambenih navika shodno EU MENU metodologiji. EFSA je pozitivno ocijenila prijavu Agencije, te će provođenje navedenog istraživanja finansijski podržati u iznosu od 100,000 eura.

Istraživanje na 1.188 stanovnika

Podaci o prehrambenim navikama stanovništva i konzumaciji hrane su veoma značajni za procjenu izloženosti potrošača rizicima porijeklom iz hrane. Omogućavaju precizniju procjenu izloženosti i pomažu upraviteljima rizika pri donošenju odluka o sigurnosti hrane.

Istraživanje prehrambenih navika stanovništva BIH (BiH MENU) bit će sprovedeno na individualnom nivou metodom 24-satnog prisjećanja (24-hour recall), te ponovnom posjetom ili telefonskim kontaktom (CATI - Computer Assisted Telefon Interview) ovisno o dogovoru sa ispitanikom. Obuhvatit će ukupno 1.188 stanovnika BiH (758 stanovnika Federacije BIH, 400 stanovnika RS i 30 stanovnika Brčko Distrikta BiH) u dvije grupe - adolescenti i odrasli.

U periodu od 2017.-2019. godine planirano je sprovođenje opsežnih priprema, pilot projekta koji će obuhvatiti 10% planiranog uzorka i terenskog prikupljanja podataka. U svrhu istraživanja bit će korišten specijalizirani softver (Diet Assess & Plan software, DAP) razvijen u skladu sa smjernicama EFSA-e koji omogućava sveobuhvatnu evaluaciju prehrane i planiranje zasnovano na procjeni unosa hrane.

Istraživanje pod okriljem institucija

Osim Agencije za sigurnost hrane BiH, kao vodeće institucije, u istraživanju će učestvovati Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, Zavod za javno zdravstvo RS, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Zvorniku, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banja Luci i Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Foto: Pixabay/SusanWeiss

Broj pregleda članka: 517; Uspješnost članka: 34.85

Tagovi: Istraživanje, Agencija za sigurnost hrane, Prehrambene navike

Ključne riječi članka: sta, i, koliko, jedu, stanovnici, bih, hrane, fakultet, stanovnika, tehnološki, univerziteta, sigurnost, istraživanje, stanovništva, prehrambenih, bosne, hercegovine, istraživanja, agencije, navika, tehnološki fakultet, sigurnost hrane, fakultet univerziteta, prehrambenih navika, tehnološki fakultet univerziteta, prehrambenih navika stanovništva


Željka Rački-Kristić

Svi tekstovi autora

Autorica Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirani agronom sa dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub i donosi najnovije vijesti iz svijeta poljoprivrede!