• Zaštita bilja
  • 18.10.2019. 08:00

Vlada FBiH: Zaštita zdravlja bilja je od posebnog interesa za FBiH i BiH

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar su zaduženi da organiziraju preraspodjelu radnog vremena u laboratorijama s ciljem efikasnijeg rada i ubrzanja procesa prijema, obrade i testiranja uzoraka.

Foto: Depositphotos/budabar
  • 88
  • 54
  • 0

Vlada FBiH je na današnjoj (17.10.2019.) sjednici usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o zdravlju poljoprivrednog bilja u FBiH u 2018. godini, te donijela zaključke koje je nadležno ministarstvo dužno proslijediti svim nadležnim federalnim upravnim organizacijama i kantonalnim vladama radi poduzimanja potrebnih mjera i aktivnosti iz njihove nadležnosti i osiguranja sredstava za provedbu propisa. 

Kako je navedeno, zaštita zdravlja bilja je neodvojivi segment cjelokupnog sistema sigurnosti hrane i od posebnog je interesa za Federaciju BiH i BiH, te je treba dići na viši nivo. Pri tome su obaveze proistekle iz procesa evropskih integracija prioritet u radu svih federalnih ministarstava i ostalih federalnih organa. 

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar su zaduženi da organiziraju preraspodjelu radnog vremena u laboratorijama s ciljem efikasnijeg rada i ubrzanja procesa prijema, obrade i testiranja uzoraka i o tome obavijeste Federalnu upravu za inspekcijske poslove i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Kantonalni organi uprave i organi lokalne samouprave nadležni za poslove poljoprivrede zaduženi da preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti za unaprjeđenje izvještajno/prognozne službe i osiguranje potrebnih sredstava za njeno funkcionisanje. 

Nadležni kantonalni organi uprave i upravne organizacije trebaju uložiti dodatne napore za izvršenje poslova za koje su nadležni u provođenju federalnih propisa. 

Nadležni federalni i kantonalni organi uprave i upravne organizacije moraju, najkasnije do 15. marta tekuće godine, Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo dostavljati izvještaj o provođenju Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ambrozije za prethodnu godinu. 

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo dužan je, na toj osnovi, sačiniti objedinjeni izvještaj o provođenju ove odluke u Federaciji BiH i dostaviti ga Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.


Tagovi

Zaštita bilja Zdravlje bilja Sigurnost hrane Vlada FBiH


Autorica

Maja Celing Celić

Maja je hobi vrtlarica s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.