Zadnje aktivnosti

Posljednje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registrirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.
  • Mineralna đubriva
  • 17.01.2022. 12:00

Rasipači mineralnih hraniva: Ušteda izborom pravog

Ako obrađujete veće površine ili možda koristite veće količine hraniva napravite svoju računicu i onda razmislite o njihovoj uštedi i opravdanosti nabavke novog rasipača. Dobar i dobro podešen rasipač štedi novac i pomaže u očuvanju životne sredine.

Foto: Depositphotos/stevanovicigor
  • 76
  • 6
  • 0

Kada govorimo o primjeni mineralnih hraniva naši farmeri još uvijek koriste terminologiju "bacam đubrivo", što bi svakako trebalo promijeniti. Razlog za to leži prije svega u drugačijem pristupu poljoprivredi. Treba poznavati potrebe gajene biljke prema hranivima i sadržaj hranljivih materija na proizvodnim parcelama, što će se utvrditi uzorkovanjem zemljišta.

Pravilnom distribucijom, prema lokalnim potrebama, štedi se novac, energija uložena u proizvodnju hraniva, doprinosi se boljem kvalitetu vašeg proizvoda i vodi se računa o zaštiti životne sredine. Za ovo je potrebno znanje, analize, mjerenja, dobra mehanizacija i njena pravilna primjena. Nikako ne smijemo smetnuti s uma da se ispiranjem zemljišta ispiru i drugi produkti (hraniva, pesticidi i drugo) i unose u podzemne vodotokove odakle koristimo neophodnu vodu.

Centrifugalni rasipači sa jednim ili dva diska

Za distribuciju hraniva koristimo različite uređaje. Prema mjestu deponovanja dijelimo ih na one za raspodjelu po cijeloj površini, u redove, sa sjetvom i međurednom kultivacijom, za unošenje na dubinu rada s organima oruđa za razrivanje, za obradu u trake ili uz podrivanje. Centrifugalni rasipači sa jednim ili dva diska, (nošeni ili vučeni), na kojima su dvije ili više lopatica, najviše su zastupljeni.

Centrifugalni rasipači sa jednim ili dva diska, najviše su zastupljeni (foto: B. Ogrizović)

O kojim faktorima treba razmišljati kada koristimo ove rasipače:

  • hranivo, odnosno njegove karakteristike: oblik, tvrdoća, površina, prosječna veličina - prečnik i specifična težina granule;
  • uslovi sredine u kojima će se raditi: vjetar, relativna vlaga vazduha, poravnatost terena i reljef - postojanje nagiba ili ne;
  • rukovalac - operater kome se povjerava pravilno podešavanje rasipača, izbor brzine i režima rada;
  • rasipač od koga zavise: način distribucije hraniva, izbor tipa preklapanja prohoda, mogućnosti prilagođavanja i dizajn - karakteristike samog rasipača (broj obrtaja mješača, broj obrtaja diskova, ugao postavljanja i dužina lopatica, protok hraniva na diskove, mjesto isticanja hraniva na disk, širina zahvata,...).

Od čega zavisi kvalitet mašina?

Gotovo svi rasipači imaju vrlo mali broj obrtaja mješača čime se ne oštećuje niti usitnjava hranivo. Položaj, veličina otvora i način regulacije otvora za njegovo isticanje na diskove treba da ispunjavaju sve zahtjeve za održavanje zadate norme u distribuciji. Diskovi mogu biti pokretani mehanički ili hidraulično. Na savremenim rasipačima postoje i senzori za mjerenje nagiba, brzine vjetra, napunjenosti, i za automatsko održavanje poprečne raspodjele koji omogućavaju poštovanje zadate norme. Kod ovakvih rasipača preko ISOBUS sistema unose se svi podaci za rad, a sve je pokazatelje moguće dokumentovati.

Zahtjevi za tačnu i ekonomičnu distribuciju hraniva trebalo bi da traju godinama. Potpuno ispunjavanje zahtjeva - tačnost, čini razliku po kojoj se definiše kvalitet rasipača. Ti zahtjevi su: maksimalna preciznost, jednostavno podešavanje i rukovanje, maksimalna preciznost na ivicama parcele, laka manipulacija, širok radni zahvat, velika korisna zapremina sanduka, brza i logička kontrola podešavanja i na kraju trajnost - dugovječnost.

O čemu voditi računa pri nabavci?

Sistem preklapanja tragova kod rasipača može biti u obliku trokuta ili trapeza. Trostruko preklapanje prohoda u obliku trokuta ima veću preciznost u raspodjeli hraniva, manje su osjetljivi na vjetar i vremenske prilike, na greške pri vožnji, u podešavanju i rukovanju. Trapezasti model preklapanja ima sljedeće nedostatke: lagane i kristalisane vrste đubriva imaju različita svojstva u distribuciji i zna se da se granule (čestice) sudaraju pri distribuciji. Kod velikih normi na vanjskim stranama imaju za posljedicu povećanu osjetljivost na vjetar i na greške u vožnji i upravljanju. Otežano je podešavanje sa manjim zonama za preklapanje i preporučuje se obavezna provjera preciznosti sa praktičnim setom (alatom) za provjeru norme rasipanja.

Pogledajte vrstu mineralnih hraniva u priručniku, na karticama koje dobijete pri njegovoj kupovini. Sistem identifikacije hraniva koristi se onda kada nisu korišćeni - provjereni standardni proizvođači hraniva i njihovi podaci. Na osnovu analiza zemljišta ili biljne mase za određenu normu u kg/ha odredite potrebnu širinu zahvata i radnu brzinu. Podesite vrijednosti na skali prema uputstvima proizvođača. Kalibracioni test protoka (kg/min) uradite obavezno za oba mjesta isticanja hraniva. Podešavanje radnog zahvata: podesiti visinu rasipača, a lopatice u zavisnosti od norme i tipa hraniva. Pravilnim izborom diskova moguće je distribuirati minimalne (svega nekoliko kg/ha) ili izuzetno velike količine (i do 500 kg/ha) hraniva.

Podešavanje radnog zahvata: podesiti visinu rasipača, a lopatice u zavisnosti od norme i tipa hraniva

Izbor radne brzine prilagodite poravnatosti i nagibu parcele. Za sve radne brzine koje preporučuje proizvođač moguće je uraditi podešavanja uz priručnik - kalkulator i dijagram.

Podešavanje radnog zahvata se radi u prvom prohodu. Ako se to radi uz ivicu parcele vodite računa o preklapanju prohoda i zaštitnim zonama. Uz uputstvo, adekvatnu opremu, izbor sistema preklapanja moguće je pravilno podesiti rasipač. Korisnicima GNNS tehnologija ovo je olakšano. Pojedini proizvođači tvrde da je za podešavanje dovoljno samo unijeti normu, a sve ostalo radi sam rasipač. Gotovo svi renomirani proizvođači imaju svoje onlajn servise za pomoć u podešavanju. Farmeri mogu da koriste instrukcije na internetu, gdje unošenjem traženih podataka putem mobilnih telefona dobijaju preporuke. Dovoljno je fotografisati dato i poslati je na onlajn servis proizvođača za izbor radnih parametara. Savremeni rasipači pogodni su za VRA (Variable Rate Application), odnosno distribuciju promjenljivih normi hraniva, bilo da za to koriste karte ili senzore za boju usjeva.

Rasipači s električnom promjenom smjera okretanja diskova

Rasipač s vagom značajno utiče na kvalitet distribucije. Kod njih je stepen odstupanja u količini hraniva oko ± 1 posto. Sistem senzora kontinuirano sprovodi mjerenje u rasipaču i poredi ih s brzinom kretanja i potrebnom širinom zahvata. Vaganje se sprovodi i do 10 puta u sekundi, a senzori koji mjere teret izrađeni su od nerđajućeg čelika. Jedan ili dva senzora, su postavljeni između prednjeg rama rasipača i hidrauličnog sistema traktora. Tehnika mjerenja i sistem upravljanja znače potpuno automatsko podešavanje količine i u potpunosti zavisno od brzine kretanja. Korišćenjem upravljačke jedinice osiguravate da se vrijednosti koje ste podesili apsolutno poštuju uz neophodna preračunavanja (vlaga, nagib, brzina, vjetar i zaštitna zona).

Podešavanje rasipača može se obavljati: manuelno, hidraulično, električno

Kod rasipača s električnom promjenom smjera okretanja diskova moguće je mijenjati sistem raspodjele hraniva iz kabine traktora. Mogućnost promjene smjera okretanja "od centra" prema "u centar" i obrnuto daje najbolju mogućnost za rad bez izlaženja iz kabine. Korekcija norme u odnosu na vjetar obavlja se povećanjem broja obrtaja diska koji je prvi na udaru vjetra. Kontrola (podešavanje) rasipača može se obavljati: manuelno, hidraulično, električno. Kod najnovih modela (s vagom, senzorima i mjerno kontrolnim uređajima), onim za rad na velikim brzinama ISOBUS kompatibilnim podešavanje se obavlja elektro hidraulički na terminalu u kabini traktora.

Treba li ulagati u nabavku savremenih rasipača?

Svaki proizvođač bi u analizi svoje proizvodnje morao da provjeri koliki su mu direktni troškovi hraniva za svaku biljnu vrstu koju proizvodi: pšenica, kukuruz, soja, šećerna repa, ječam, suncokret i tako dalje. Sabrati ukupne troškove hraniva za cijelu površinu i godinu, pomnožiti ih sa brojem godina koliko će trajati eksploatacija novog rasipača, pa onda pristupiti daljem proračunu za novi. 

Za gazdinstvo koje obrađuje 100 ha i uz potrošnju prosečno 400 kg/ha (različite vrste hraniva) sa prosječnom cenom od 1,7 KM/kg ukupni tošak za godinu dana iznosi 350 x 1,7 x 100 = 59.500 KM. Za 10 godina to je 590.000 KM. Nemojte sebi dozvoliti da to radite s nekvalitetnim rasipačem. Ako obrađujete veće površine ili možda koristite veće količine hraniva napravite svoju računicu i onda razmislite o njihovoj uštedi i opravdanosti nabavke novog rasipača. Dobar i dobro podešen rasipač štedi novac i pomaže u očuvanju životne sredine.

Potencijalnu nabavu rasipača za vrijeme eksploatacije od deset godina možete unijeti u ponuđenu tablicu i izračunati što vas zanima.

Rb

Kalkulacija

Gospodarstvo  x ha

Suma

1

Troškovi hraniva (kn/ha) (KM/ha) (KM)

2

Ukupni troškovi hraniva (kn/god) ha x (KM/ha) (KM)

3

Ukupni troškovi hraniva za 10 godina

10 x ha x (KM/ha) 

(KM)

4

Troškovi nabavke rasipača (kn)

Tip xy

(KM)

5

Troškovi održavanja rasipača za 10 godina + amortizacija

10 x (KM/god)

(KM)

Tagovi

Rasipači mineralnih đubriva Električna promjena okretanja diskova Prvi prohod Širina radnog zahvata Centrifugalni rasipači


Autor

Branislav Ogrizovic

Više [+]

Diplomirani inženjer mehanizacije poljoprivrede. Preko 35 godina radnog iskustva u savjetodavstvu. Prošao brojne edukacije iz ove oblasti. Jedan od osnivača Kluba 100P+, trenutno potpredsjednik.


Partner

Agroklub d.o.o. BiH

Halilovići 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
e-mail: [email protected] web: https://www.agroklub.ba

Trebali BiH jedinstveno ministarstvo poljoprivrede?

40


Glasova: 26

Da 65,0%

Glasova: 7

Ne 17,5%

Glasova: 7

Zaboli me za ministarstvo 17,5%

Pregled ankete

Pregled ankete

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Šareni pasa je maneken. Obožava da se fotografiše. Prestaje lajati čim vidi da ga fotografišemo. Crnog sramota s kim dijeli dvorište i odlazi u ćošak.